ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Stor vekst i import i andre kvartal 2017

Lastbil og sjø øker begge. På sjø øker importen av uorganiske kjemikalier fra Øst-Europa. På lastebil øker importen fra Tyskland.

Grafen under viser kvartalsvis import etter transportmåte. Vi har tatt bort oljelaster og store bulklaster. 

​Totalvolumet i tredjekvartal utgjør mer enn 6 million tonn. Dette er god nyheter for alle som driver med transport. Vi her tilbake til toppnivået fra 2008. Norsk øknomi og industri går godt og vi importerer mye. 

På lastebil er det både Tyskland og Polen som vokser. Det er kjemikaler, maskiner, kjøretøy og trevarer som øker mest. Detaljer om de ulike land og lastene får du ved å klikke på kurven for lastebil under. 

​Bilde: Kjemikalietanker​​​, Utkilen. 

Nyhetsemner:  Statistikk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab