ShortseaShipping
AdBanner

Drammen havn blir sakte, men sikkert, større

Drammen har de siste årene etablert seg som en av de største containerhavner i Oslofjorden – og i landet.

For femten år siden hørte det til sjeldenheten, at en container kom sjøveien til Drammen. Undertegnede husker godt et besøk i havna og intervju med havnedirektør Einar Olsen i 2003. Vi snakket om frukttransport til Drammen – og endte foran det som sannsynligvis ble årets eneste 20 fots container. Den gang kunne mange trekke på smilebåndet av havneadministrasjonens drømmer. Ingen gjør det i dag. Drømmene har blitt en realitet gjennom nitidig arbeid.

Fra vei til sjø

I dag er det havnedirektøren som humrer, da jeg nevner situasjonen den gang.

- Det er utrolig moro å få til trafikkøkning. Bransjen snakker mye om overføring fra vei til sjø og bane. Drammen havns resultat taler for seg selv. De siste fem-seks-syv år har vi hatt en voldsom økning, og det det dreier seg om er overføring fra lastebil til skip, påpeker Einar Olsen.

Styret i Drammen Havn og de 19 ansatte er opptatt av dét som i en årrekke også har vært politikernes mål – å overføre mest mulig gods fra vei til sjø og bane.

Havnedirektøren kommer med et eksempel – Toyotas beslutning om å benytte sjøtransport til Norge, i stedet for å transportere med trailere som tidligere ble benyttet. Lageret som befinner seg rett utenfor Brüssel, sender nå bildeler og merkevarer til bilene til Rotterdam havn – og derfra med skip til Drammen.

Øker arealet betydelig

Øya Holmen ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden. Det er her, midt i trafikkmaskinen som broer og E-18 utgjør, at det aller meste av Drammens havnevirksomhet foregår. Den engang nærmest hjerteformede øya, vokser hvert år grunnet pågående utfyllinger. Når bukta mot øst er gjenfylt om et par år, starter enda en arealøkning videre utover. Etter dette vil Holmen og havnearealet strekke seg ytterligere 350 meter østover.

Tilstedeværende industri

Det stadige målet har hele tiden vært – og er – å skape et effektivt intermodalt knutepunkt for godstransport, hvor man også kan tilby lager og tredjepartslogistikk, såkalt 3PL.

I tillegg finnes flere store industribedrifter på Holmen. Foruten den betydelige tilstedeværelsen av bilindustrien som ferdiggjør kjøretøy, ligger kabelfabrikken Prysmian her, som lager kabler til offshorevirksomhet. Nynäs leverer bitumen, bindemiddel til asfalt, og Unicon sitt automatiske sementanlegg ligger på havneøya. Dette anlegget er et godt eksempel på den fornyelse som skjer på Holmen. Tankbiler kjører inn, sjåføren taster inn sin info på en datamaskin – og tanken fylles automatisk med sement - raskt og sikkert. 

Du finner ikke en stille krok på Holmen på dagtid. Det løftes, strippes, bygges og transporteres non stop.

Skaper mulighet til å vokse

-Arealet trengs, slår Einar Olsen fast. 

Bilvolumer, ny godsterminal for jernbane med fem jernbanespor og ytterligere to spor for ankomst og avgang, stadig økende containervolumer, flere biler, korn, sement, subseautstyr og-kabler – alt krever areal. Og Drammen havn må ha større areal enn de har i dag.

- Vi er overfylt. Vi vokser - og vi skal gi våre kunder anledning til også å vokse, påpeker Olsen. Han fortsetter:

- Drammen Havn forsøker å skape muligheter for våre kunder. Vi bygger hele tiden og skaper større areal. Vi ønsker oss nye kunder, og mer areal for slik at eksisterende kunder kan vokse sammen med oss. Vi skal rive noen gamle lagerbygg her ute på Holmen, og bygge et stort nytt lagerbygg. I disse dager jobber vi med planer for dette. Vi har ikke støysensitive boliger nær havna, de nærmeste boligene ligger langt unna Holmen. Lagerbygget kan likevel skjerme omgivelsene for støy fra havneindustrien. Vi har også solgt havnas administrasjonsbygg, og pr. i dag leier vi av kjøperen. Målet er å også bygge et kontorbygg på Holmen. Også dette bygget skal skjerme havneøyas virksomhet.

Fornyer området

Med en stadig større containerterminal og en «midlertidig» godsterminal for jernbane, har havna og Bane Nor lagd ny og bred havnevei til terminalen.

-Vi har fått bedre struktur på store deler av havna, påpeker Einar Olsen. 

- Enkelte puslespillbrikker legges på nytt, for å få virksomheten på Holmen enda mer effektiv og strømlinjeformet. Nå jobbes det med en reguleringsplan for hele Holmen, slik at vi ser en effektiv , god og sikker fremtid i møte, avslutter han.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab