ShortseaShipping
AdBanner

Når folks økonomi er god, kjøpes det nybiler

En kjøretur på det ISPS-sikrede havneområdet på Holmen, tar oss fra felt til felt – fulle med nybiler, men også bruktbiler.

Drammen er og blir Norges største bilhavn, med Oslo og Grenland havn som nummer to og tre. Det er ikke bare å trille bilene av skipene til rederiene UECC og EMC, og kalle seg selv bilhavn. Apparatet bak er gedigent til å serve de fire bilskipene, som kommer hver uke.

Storindustri

Nye biler er en delikat vare, som skal være uten en skramme eller et støvkorn når bilen levers ut til kunden via en eller annen bilforretning. Dét er et gedigent mottaksapparat etablert i Drammen havn, som sørger for at hver enkelt bil ombygges og tilpasses kundens ønsker. 

Et lite eksempel: Kjører man i havna, kan man telle hele 17 porter inn til verksteder i ett selskap, som gir understellsbehandling til nybiler. Dét vitner om størrelsen på bilapparatet i Drammen havn.

Indikatoren

Import av nybiler er også noe av det første som viser solid nedgang om økonomiske vanskeligheter dukker opp i horisonten. Det er bare å slå fast: I dag er det gode tider for kongeriket Norge.

I sommer kom de første indikasjonene på at 2017 kom til å bli et godt år hva nybilsalg angår.

I første halvår endte på 53.774 biler innført over Drammen havn. Det er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode året før. - Fortsetter veksten, ligger det an til nok et rekordår for bilimporten, kan havneinspektør Morten Hansen fortelle.

For hele 2016 var tallet 109.000 biler over kai i Drammen

Fornøyd bilbransje

​80.000 kvadratmeter av grunnen på Holmen er akkurat rustet opp. Dette området ble for noen år siden skapt av utfylling i Drammensfjorden. Nå hadde massene satt seg, og tiden var moden for å jevne overflaten på nytt, drenere og asfaltere. Samtidig la BaneNor la syv nye jernbanespor. 

- Nå er det en helt ny, effektiv og moderne bilterminal for hele Norge, som er klar i Drammen havn, opplyser havnedirektør Einar Olsen smilende.

AVBILDET: 80.000 kvadratmeter tidligere utfyllt område, ble nylig rettet opp, drener og lagt asfalt. Og bilene sommer med fire bilskip i uka til Drammen.
Nyhetsemner:  Drammen , Havn , Terminal , UECC
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab