ShortseaShipping
AdBanner

Moss Havn tenker nytt

Å lage en innenlandshavn, en dryport, fire kilometer unna kai, er løsningen for Moss havn. I september starter anleggsarbeidet – til nyttår er den klar.

Moss havn skal de nærmeste årene omvandles totalt. Jernbaneutbyggingen i regi av Bane Nor starter nå i august/september, og vil beslaglegge cirka 25 dekar av havnas arealer, i anleggsperioden. Jernbanestasjonen skal flyttes, en ny bydel oppstår. Havneaktiviteten skal flyttes lenger sydover, og en områderegulering vedtatt i juni 2016 gir havnen inntil 80 dekar handlingsrom å bygge på.

Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs og økonomi- og markedssjef Merete Ruud Tuskin møter Shortsea Promotion. De forteller om hvordan havna tenker om fremtiden – og hvorfor man velger nettopp å bygge en dryport. I havner hvor det er arealknapphet, er det viktig å benytte det arealet man har til de ting som faktisk relaterer seg til sjø. En container, så fort den er losset av skipet, trenger ikke å stå nær sjøen.

Å bygge havn i Moss byr dessuten på en naturgitt utfordring. Å fylle ut i sjø blir mange ganger dyrere enn å bygge havn på land.

- Vi ønsker en mest mulig formålstjenlig havn. Den havna vi ser for oss i fremtiden, er arealeffektiv og kompakt, forteller Merete Ruud Tuskin.

- Moss Havn KF har kjøpt 20 dekar areal og leid ytterligere 20 dekar ved Moss Næringspark, som ligger på grensen mot Våler kommune fire kilometer unna dagens havn. Europris skal flytte sitt hovedlager fra Fredrikstad til nabotomta der oppe. Europris alene vil gi 10.000 containere årlig over Moss havn. Samtidig med at Moss havn øker sine volumer, må vi avgi areal til jernbaneprosjektet. Vi måtte finne på noe nytt – og det ble en innenlandshavn, eller dryport. Ikke så vanlig her til lands, men slett ikke uvanlig utenfor Norge, forteller Erik Gressløs.

De to påpeker at så og si alle containere som kommer inn eller går ut fra Moss havn, skal opp til E6. Om de lagres på nåværende havneareal eller flyttes opp til den nye dryport’en, vil ikke gjøre stor forskjell.

Anbudsrunden for prosjektet Moss havn dryport, er akkurat over, og det pågår i disse dager forhandlinger med aktuelle entreprenører. Byggestart for innenlandshavnen blir september. Grunnen er allerede planert, men dekket skal legges, inngjerding og bygg gjenstår.

Merete Ruud Tuskin og Erik Gressløs påpeker at innenlandshavnen vil utvikles over flere år - og etter hvert som ulike behov oppstår.

​Det vil aldri bli aktuelt å legge jernbanespor mellom Moss havn og Moss havn dryport, så andre transportløsninger vurderes. Moss havn er således i gang med et prosjekt om logistikken mellom havn og dryport.

- Utviklingen i teknologi går raskt - og kanskje miljøvennlige lastebiler blir transportmåten? avslutter de to.

​Illustrasjon: Kanskje blir Moss Havns terminal seende slik ut i fremtiden? Tiden vil vise. Illustrasjon: Moss Havn KF.

Nyhetsemner:  Container , Moss , Miljø , Havn , Dry port , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab