ShortseaShipping
AdBanner

Digitalisering i Kristiansand

Digitalisering av havner og nærskipsfart var et viktig tema på havnekonferansen i Kristiansand. Forenklede rutiner gir mer effektiv administrasjon. 

Berit Svendsen, konserndirektør i Skandinavia i Telenor, var en av foredragsholderne. I tillegg ble det arrangert et miniseminar om samme tema.  

De store mulighetene ligger å knytte komponenter sammen på internett («Internet of Things»), digital datafangst og digitalisering av manuelle arbeidsprosesser.  

I Kristiansand Havn pågår en digitalisering av alle papirbaserte prosesser og havnen tar i bruk sensorer og app’er for datafangst og kontroll. Løsninger for datafangst ble demonstrert i miniseminaret av NEW by Sigma. Telenor presenterte digitale arbeidsverktøy og stordata med Telenor Kontroll, mens Nordic Crisis Managment viste løsninger for digitalisering av sikkerhet, sikring og kriseberedskap.  

Berit Svendsen presenterte eksempler på digitalisering fra ulike industrier. Hun fremhevet av den viktigste muligheten er «Internet of Things» og hun viste til Kristiansand havn som en foregangshavn og intviterte andre til å delta i digitaliseringsarbeidet. 

Bilde: Berit Svendsen, Telenor. 


Nyhetsemner:  Effektivisering , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab