ShortseaShipping
AdBanner

Vil ha moderne og effektive havner

NHO LT ønsker seg havner som gir miljøvennlig og effektiv omlasting til lave kostnader, og som passer til markedets behov.

Are Kjensli, administrerende direktør i NHO LT, holdt innlegg om dette på Havnekonferansen i Kristiansand.  

Det store utfordring er at lasten er ikke fremme når skipet klapper til kai og at havnearbeidet tar halve tiden av den samlede sjøtransporten. Heldigvis finnes det et potensiale for å utvikle havnene til mer effektive omlastingsterminaler. 

Kjensli tar til orde for en økt spesialisering av havnene. Det er ikke behov for at alle 32 stamnetthavner skal tilby et bredt spekter av tjenester. En reduksjon av antall havner vil medføre større enheter som har stordriftsfordel og som kan tilby økt frekvens. En omgjøring av havnene til aksjeselskap vil medføre økt kommersielt fokus. Flere havner bør kunne ledes av en felles administrasjon som kan ta bedre avgjørelsen for en større region.  

Havnene må investere slik at de kan ta imot fremtidens skip, som vil være ubemannede, elektriske eller lavutslipp og være bygget for billig og raks lossing og lasting. Havnene må ha god tilkobling til veinett og jernbane 

Skal skip være konkurransedyktige på strekninger mellom norske havner, og mellom norske havner og Baltikum og Nord-Europa må de levere raskt nok og ha store nok volumer til at det blir lønnsomt med hyppige avganger. Pris, ledetid og fleksibilitet er avgjørende, her som ved øvrige transportformer. 

Landstrøm er viktig av to hensyn. Skipene skal koble ut dieselmotorene når skipene ligger ved havn og det må legges til rette for helelektriske skip. - Vi bør i tillegg legge til rette for at havnene kan bli grønne energipunkt, sier Kjensli.  

Dagens havner må gis muligheter til å utvikle seg til å bli moderne havner. Dette krever kapital og kunnskap. NHO LT opptatt av at regelverket ikke stenger for å gjøre nødvendige endringer. Et naturlig spørsmål er om flere havner kan gjøres om til aksjeselskap, slik det er åpnet opp for i Regjeringens politiske plattform.  

Når det gjelder bindingen av havnekapitalen finnes det fordeler, men også begrensninger. NHO LT jobber derfor for et fremtidig regelverk  og de utarbeides et felles forslag sammen med flere organisasjoner. 

NHO LT støtter de tilskuddsordninger som finnes for havnesamarbeid og godsoverføring. De ønsker seg også en ordning for tilskudd til havne-effektivisering og miljøinvesteringer. 

Bilde: Are Kjensli, NHO LT​​​

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab