ShortseaShipping
AdBanner

Skandinavias godsnav

Gøteborg har lykkes med mye av det norske havner ønsker å gjøre og de har store ambisjoner. De ønsker å bli navhavn for Norge og er på god vei.

Magnus Nordfeldt, Logistics Manager for Port Development, presenterte hva Gøteborg havn har å tilby på Havnekonferansen 2017 i Kristiansand.  

Gøteborg havn er Skandinavia absolutt største godsnav med verdensomspennede linjenett, mange rederier, høy frekvens, god infrastruktur og god beliggenhet. Herfra kan kunden nå hele verden.  

Containervolumet har fallt dramatisk på grunn av pågående arbeidskonflikter. Det skipes nå omtrent 800.000 TEU per år mot knapt 1 million TEU tidligere. Havnen skiper også 250.000 nye biler per år og 540.000 roro-enheter.  

Jernbanetilknytning er svært viktig. Det går 70 godstog hver dag fra havnen og nesten halvparten av havnens containere går med tog. Togene går helt til kaien og omlastingen er rask. En mengde innenlandsterminaler er bundet sammen med havnen med frekvente avganger.  

Neste skritt er utviklingen av kombiterminalen som vil gi tog direkte til kaien også for roro-trailere. Den forventes å være klar i år. Terminalen vil ha syv spor på til sammen 3.600 meter. I tillegg bygges det en ny container- og roro-terminal på 220 dekar og det utvikles en bakenforliggende logistikkpark for terminalhåndetering av last.  

Gøteborg havn ser på Norge som en del av sitt marked. Allerede nå kjøres det mye gods på trailer fra havnentil Norge. Et viktig neste steg er å utvikle gode togforbindelser på denne aksen. ​


Nyhetsemner:  Havn , Container
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab