ShortseaShipping
AdBanner

Hvilket gods kunne gått på sjø?

KYSTLAST - et prosjekt med mål om å finne mer sjøtransport.

Sandnes Havn har startet prosjektet KYSTLAST hvor havner, rederier og alle aktører i transportkjeden, skal samarbeide om å finne konkurransedyktige løsninger for konkret sjøtransport av kystlast.
Havnene som deltar er Sandnes som er prosjekteier, Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand, Moss, Trondheim, Ålesund. Videre også deltar Nor Lines, Norske havner og Kystrederiene.

- Havnene vet mye om generell godsmengde på sjø, vei og bane, men for lite om hvorfor vi mister de konkrete lastene, sier Thor Thingbø som er havnesjef i Sandnes og initiativtaker til prosjektet. Aktørene har bare ansvaret for sin lille del, og det er ofte liten tilbakemelding på hvorfor det konkrete transportoppdraget går på vei.

Prosjektet KYSTLAST skal være av begrenset omfang, og det skal ha fokus på de konkrete lastene mellom kystbyer, inkludert utlandet, hvor konkurransen med bil er stor. Hvorfor valgte den aktuelle kunden å ta denne lasten på vei? Var det pris eller andre hensyn som ble avgjørende?

- Et tiltak som er viktig i konkurransen mellom vei og sjø, er at vi forenkler prislisten, slik at det blir enklere å prise forsendelser, sier leder for havnedrift i Bergen og Omland Havnevesen, Nils Møllerup.

Prosjektets hovedaktiviteter er:

  1. Finne aktuelle laster i konkuranseflaten med lastebil.
  2. Analysere lastene.
  3. Finne gode løsninger.
  4. Beskrive god praksis for kystlast med gode eksempler.
  5. Definere tiltak for økt konkurranseevne for sjøveien.

Prosjektet mottar støtte fra Kystverket og vil pågå høsten 2017.

Kilde: Bergen og Omland Havnevesen, BOH.
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab