ShortseaShipping
AdBanner

Grønn fremtid for blå næring

Fremtidige miljøkrav gir store muligheter for nærskipsfarten.

- Nærskipsfarten vil gi store muligheter for norske aktører, sier Tord Dale, leder for Maritimt Forum på Misspelled Wordsjølogistikkonferansen i Stavanger denne uken.

- Maritim næring er den nest største næringen i Norge, etter oljeindustrien, sier Dale. – Dette er noe vi kan fortsette å leve av etter oljealderen – «Den nye oljen». Den har en omsetning på mer enn reiseliv og sjømat til sammen.

De fleste mener at klimaendringene er Misspelled Wordmenneskeskapt, men ikke alle. – The Misspelled Wordconcept Misspelled Wordof global Misspelled Wordwarming Misspelled Wordwas Misspelled Wordcreated by and for Misspelled Wordthe Misspelled WordChinese in order to make U.S. Misspelled Wordmanufacturing non-Misspelled Wordcompetitive, sier President Trump. I Kina og Europa er holdningen annerledes. Her jobber man med å finne løsninger og dette kan gi konkurransefortrinn.

Dale mener at vi i Norge bør se på nye klimakrav som en stor mulig for å utvikle grønne produkter for skipsfarten. Transport utgjør et utslipp på 17 millioner tonn CO2 av 55 millioner totalt i Norge. Av dette utgjør innenriks sjøfart og fisMisspelled Wordke 2,8 millioner tonn (Utenriks sjøfart holdes utenfor klimatallene). Å redusere dette utslippet er mulig og ved å utnytte dette potensielle hjemmemarkedet kan norske aktører utvikle produkter som kan eksporteres.

Dale mener at det er et paradoks at politikerne satser så lite på sjøtransport. Innenlands står skip for 46 % av transportarbeidet, men allikevel utgjør sjøveien bare 3 % av NTP. – Dette gjør at konkurranseforholdet forskyves ytterligere, sier Dale. - Regjeringen løser ikke oppdraget fra Stortinget – om å nå et mål på 30 % godsoverføring innen 2030. Det transporteres årlig 17-20 millioner tonn stykkgods med lastebil med distanse mer enn 300 km og som skal mindre enn 25 km fra havn i Norge. Av dette kan 30 %, 5-7 millioner tonn, være overførbar fra vei.

- En rapport fra Misspelled WordDnV GL viser at man kan spare 70-80 % av CO2-utlippet ved godsoverføring, forsetter Dale. Godsoverføring er derfor en del av løsningen.  

Tord Dales råd for hva som skal til er:

  1. Styrk incentivordningen for godsoverføring for å utjevne konkurranseforskjell og få mer gods på sjø. La ordningen vare i 10 år – for å sikre tilstrekkelig overføring
  2. Invester i havneinfrastruktur på samme måte som veiinfrastruktur
  3. Invester i norskutviklet maritim miljøteknologi
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab