ShortseaShipping
AdBanner

Autonome skip i Norge

Autonome skip gir nye muligheter til å bygge bedre transportløsninger med grønnere profil.

Dette hevder Ørnulf Jan Rødseth, seniorforsker ved SINTEF Ocean og daglig leder for Norsk Forum for Autonome Skip på Sjølogistikkonferansen i Stavanger denne uken.

- Hvorfor skal vi satse på autonome skip og hvorfor i Norge, spør han retorisk.

Autonome skip forventes å ha færre ulykker, mindre oljesøl og mindre CO2-utslipp. Skipene blir billigere å drive og man trenger ikke mannskap under tøffe forhold.

Helt ubemannede skip gir størst fordeler. Det vil ikke være behov for overbygg, utrustningen blir mindre, energiforbruket blir lavere og man får med mer last.

Bruk av ubemannede skip vil første starte med skreddersydd tonnasje i lokal fart. Ubemannede skip i oversjøisk fart er mulig, men sannsynligvis vil dette segmentet utvikles saktere siden dette vil krever internasjonale regelendringer.

Norge har mange fortrinn når det gjelder utvikling av ubemannede skip. Vi her en stor maritime næring med mange ansatte. Og sjøtransport utgjør fortsatt en stor andel av vår nasjonale transport. Myndighetene trer støttende til og jobber allerede med å definere nye regler. Det er etablert et testområde i Trondheimsfjorden og andre områder vurderes i tillegg.

Det er også etablert et Norwegian Forum for Autonomous Ships (se nfas.autonomous-ship.org). Forumet ledes av Ørnulf Rødseth og har allerede 42 medlemmer.

Flere prosjekter for autonome skip er i gang. Det skal lages en passasjerferge som skal krysse en kanal i Trondheim. Den mye omtalte Yara Birkeland skal skipe containere mellom Brevik og Yaras anlegg i Porsgrunn. Trondheim havn vurderer å etablere autonom containertransport i Trondheimsfjorden. Skipning av tømmer og steinmasse vurderes også. I prosjektet grønn skipsfart analyserer man et autonomt skip som skal gå mellom Stavanger og Bergen. I tillegg prosjekteres et ubemannet offshore-skip av Bourbon i prosjektet Hrönn

Den videre utvikling har noen utfordringer. Storskala endring i transportsystem krever inngrep fra myndighetene. Autonome skip krever ny infrastruktur i seilingsleder og havn: Hvem skal betale for det? Utvikling og uttesting av autonome skip avhenger av offentlige støtteordninger.

Rødseth oppsummerer slik:

  • Autonome skip gir store nye muligheter til å bygge nye transportløsninger med grønnere profil.
  • I dag, spesielt for å ta over for lastebiltransport på korte og mellomlange distanser. Dette minsker også belastning på veinett.
  • Autonome skip er ikke et vanlig skip uten mannskap: Dette gir åpning for nye aktører.
  • Myndighetene er positive og bidrar til tung norsk aktivitet.
Bilde: Hrönn. 


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab