ShortseaShipping
AdBanner

Sjømatlogistikk

Mange mener at eksport av fersk fisk bør gå på sjø. Her er Grieg Seafoods tanker om det.

- Så lenge vi importerer mer varer i kjøletrailere enn vi eksporterer fersk fisk, vil vi fortsatt bruke disse kjøletrainerne for eksport av fisk som returlast, sier Andreas Kvamme, Grieg Seafood. Det store importvolumet til Norge gir gunstige utgående transportpriser og fiskeeksportørene har glede av rask og frekvent transport til mange destinasjoner. 

Grieg Seafood er en stor aktør som produserer knapt 60.000 tonn per år. I Norge har de anlegg i Rogaland og i Finnmark. I tillegg er selskapet etablert i Canada og på Shetland. Rogaland er det produksjonsområdet som har høyest marginer. Her produseres knapt 20.000 tonn per år, mens produksjonen i Finnmark ligger noe over dette. 

Norsk laksenæring har økende eksportvolumer. Dette skylde økede priser og ikke økende volumer. Eksport av laks og ørret har stabilisert seg på omtrent 1,2 million tonn per år siden 2012. Hovedårsaken til stagnasjonen er problemene med lakselus. Om disse problemen kan endres vil volumene øke igjen. En mulighet er mer landbasert produksjon av laks. Dette er også en trussel, siden det kan gjøre i mange områder utenom Norge. En annen mulighet er produksjon til havs. 

På verdenmarket har sjømatnæringen store fortrinn. Den produserer klimavennlig og sunn mat og skaper dermed mange arbeidsplasser​ i Norge. 

Andreas Kvamme oppsummer sin oversikt over sjømatnæringen slik:

  • Sjømatnæringen i Norge er viktig fordi den produserer klimavennlig og sunn mat, og den skaper mange arbeidsplasser.
  • Norge må posisjonere seg slik at vi får solgt sjømaten ut i verden. Det betyr bl.a. flest mulig frihandelsavtaler og at EØS avtalen består.
  • Vi må ha mer verdiskaping fra høsting fra havet.
  • Vi ønsker ansvarlig vekst for havbruksnæringen og mer areal.
  • Reint hav: Sjømatnæringen er avhengig av et reint hav. ​Nyhetsemner:  Fisk , Kjøle/fryselast , Muligheter , Risavika
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab