ShortseaShipping
AdBanner

Ny havne- og terminaloverenskomst

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er blitt enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne- & Terminaloverenskomsten.

Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.

Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.

Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene ( Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten ) vil utgå 31. mars 2018.

Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport påpeker at den enighet som nå er oppnådd bidrar til å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig, og vil medvirke til mer miljøvennlig transport.

Kilde: Pressemelding Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT).

Mer info?

«LO og NHO har ryddet opp i tariffavtalen: Nå er havnemonopolet over» - e24, 19. september 2017​  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab