ShortseaShipping
AdBanner

Anleggsarbeidene igang

Moss Havn har sørget for gode vilkår for både vareeiere og de som benytter havna nå som de store anleggsarbeidene til Bane NOR har startet.

Når en jernbanestasjon som er nærmeste nabo til havna skal flyttes, en ny bydel skal bygges - noe som også medfører at Moss Havns containerterminal flytter lenger sydover, er det viktig å holde hodet kaldt og tenke fornuftig. Dét gjør Moss Havn KF.

Bane Nor er i gang med sine arbeider både utenfor og inne på havneområdet. Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres på et travelt område. Dette krever mye av alle parter. Moss Havn KF og Bane Nor har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to aktørene. Det er Leif Grimsrud AS, Bane Nor sin entreprenør, som utfører arbeidet.

Selv om arbeidene er omfattende ser vi at gode forberedelser, kompenserende tiltak og tett oppfølgning fører til at Moss Havn fungerer godt slik at kundene våre ikke blir skadelidende, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Alle ansatte i alle selskaper inne på Moss Havn bidrar på en super måte.

Vedlagt under følger Bane Nor sitt siste informasjonsskriv som gir en videre beskrivelse av arbeidene.

Bane NORs nyhetsbrev​


Nyhetsemner:  Tog , Jernbane , Havn , Moss , Strategi , Terminal , Container
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab