ShortseaShipping
AdBanner

Ny godsterminal i drift i desember

I desember flytter den intermodale kombiterminalen ved Göteborgs sentralstasjon ut til havnen på Hisingen. Prosjektet følger tidsplanen, melder Göteborg Hamn.

Alt som kreves for å fullt ut kunne erstatte den tidligere terminalen kommer til å være på plass før oppstarten, lover Göteborgs Hamn videre.

- Det dreier seg om veldig mye gods som i prinsippet skal bytte terminal fra den ene dagen til den andre, så det føles veldig bra å kunne fortelle at jernbaneselskap og andre aktører i havna, at vi har kontroll. I desember er det bare å tute og kjøre, sier Magnus Nordfeldt, prosjektleder hos Göteborgs Hamn AB.

Økt kapasitet med syv jernbanespor

Terminalområdet blir cirka 65 000 kvadratmeter stort og befinner seg kloss opptil havnens RoRo-terminaler. Fra RoRo-terminalene fraktes blant annet løstrailere med skip til eksempelvis Storbritannia og Belgia. 

Den nye kombiterminalen kommer til å ha større kapasitet enn den nåværende. Syv jernbanesport med totalt 3.600 sportmeter legges på terminalen. 

Driften kommer å skjøttes av operatøren Sandahls Goods & Parcel AB. I følge operatøren er en terminal med større kapasitet velkommen i bransjen. Allerede nå kommer det etterspørsler fra flere togoperatører enn på dagens godsterminal.

- Det ser ut til å bli et stort trykk allerede fra starten. Vi ser frem til dette og står klare med trucker, løfteutstyr, personell og alt annet som kreves for at trafikken skal kunne begynne å gå omgående etter at terminalen er ferdigstilt, sier Patrik Theander, terminalsjef på Sandahls Goods & Parcel AB.

Fakta kombiterminalen

  • I kombiterminalen lastes gods om mellom lastebiler og tog – og distribueres ut til bedrifter rundt om i regionen og landet. 
  • Terminalen kommer daglig til å trafikkeres av opptil tolv tog og drøyt 200 lastebiler. 
  • Foruten innenrikstog til blant annet Norrland og Stockholm, kommer også tog til Europa å gå fra godsterminalen.  
  • Man regner med at man på ett år vil drøyt 70.000 trailere å bytte transportmåte på den intermodale terminalen. 
  • Å flytte terminalen til den svenske storhavnen, betyr at lastebiltrafikken vil minske markant i sentrale Göteborg. 

AVBILDET: Slik skal kombiterminalen i Göteborg havn bli når den står ferdig i desember i år. Illustrasjon: Göteborgs Hamn AB.

Kilde: Göteborgs Hamn AB.


Nyhetsemner:  Sverige , Intermodal , Tog , Jernbane
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab