ShortseaShipping
AdBanner

EU og nærskipsfart

Etter en uke i EU gir vi en oppdatering om hvilke muligheter som finnes for forskning og utvikling.
Vi bringer de følgende nyheter på engelsk: ​​
Nyhetsemner:  EU
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab