ShortseaShipping
AdBanner

Satser ekstremt arealeffektivt og smart

Norconsult trakk det lengste strået i konkurranse om å få detaljregulere havna.

- Norconsult har fått den spennende oppgaven med å gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn, opplyser Moss Havn KF.

- Dette oppdraget hang høyt for oss. Her får vi mulighet for å bruke «alle fag» i en spennende prosess, som skal resultere i en detaljregulering for videre utvikling av Moss havn, sier Trygve Isaksen. Han er oppdragsleder for Norconsult.

Satser arealeffektivt

Våren 2016 ble areal vest for Kleberget områderegulert til havneformål. Denne områdereguleringen førte til høyt engasjement og stor debatt i Moss. I tiden etter dette, har Moss Havn selv hatt en gjennomgang av rammene i områdeplanen og behov fremover. Det er en skisse til kompakt og effektiv havn, som nå danner utgangspunktet for detaljreguleringen, og den vil bli mindre enn det områdeplanens rammer gir mulighet for.

Ny teknologi

 - Vi er veldig fornøyd med avtalen med Norconsult, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby, - Endelig starter det viktige arbeidet med detaljregulering. Her skal vi kombinere teknisk og planmessig kunnskap, slik at vi får utviklet Moss havn med ny teknologi og i tråd med kundenes behov.​

Skal finne de smarte løsninger

​Parallelt har også Moss Havn startet prosjekt med NCE Smart City for å finne de virkelig smarte løsningen. Resultatet fra dette arbeidet vil fases inn i reguleringsplanarbeidet fortløpende.

Detaljreguleringen skal være ferdig rundt årsskiftet 201​8/2019, melder Moss Havn KF.

AVBILDET, HOVEDFOTO: Oppdragsleder fra Norconsult,Trygve Isaksen (t.v.) og havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby gleder seg begge til å ta fatt på arbeidet med fremtidens Moss havn. Foto: Moss Havn KF.​


 MER KOMPAKT: Fremtidens Moss Havn? Illustrasjon: Moss Havn KF.

Nyhetsemner:  Moss , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab