ShortseaShipping
AdBanner

Vårt fokus i inneværende år

... og litt om hva som det ble jobbet med hos de ulike kontorene i det europeiske shortsea-nettverket i 2016.

Shortsea Promotion Centre Norge kjører i år en kampanje ovenfor vareeiere for å styrke deres kunnskap om nærskipsfarttilbudet mellom Polen og Norge. Dette er naturlig nok noe vi gjør i godt samarbeid med vårt søsterkontor i Polen. Kampanjen er sponser av transportindustrien. Kampanjen har som hovedmål å nå ut til polske eksportører og norske importører, og på den måten skape godsoverføring til sjø. Rett og slett å få overført gods som i dag går via ferger fra Polen til Syd-Sverige og kjørt på veo opp til og gjennom Norge. 

Hvorfor ikke benytte sjøveien så langt det er mulig?

Vi forsøker også å påvirke utviklingen av nye transportløsninger innen nærskipsfart. Det er da autonome skip - uten forurensning - det dreier seg om. 

Sammen med norske havner gransker vi havnevirksomhet og godsfremføring via havn. Det vi leter etter er flaskehalser som skaper treghet i systemet. De vi eventuelt finner skal rettes opp for å skape effektivitet. Med eksempler skal vi vise både eksisterende og potensielle vareeiere hvor enkelt nærskipsfart er. Fokuset er naturlig nok på løsninger som sjøtransport kan gi til vareeiere med logistikkproblemer.

Shortsea Promotion Centre Norge er også med på å promoteere insentivordningen som myndighetene skal sette i gang i år.

I årsrapporten under kan du se aktitiveten i andre land. 

Annual Report 2016 - 2017.pdf


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab