ShortseaShipping
AdBanner

IKEA benytter lite sjøtransport til Norge

IKEAs første sentrallager i Norge skal bygges i Vestby kommune, Akershus, på østsiden av Oslofjorden. Dét kan bety en ny stor kunde for Moss Havn.

Pr. dags dato, hvor mye av varene som kommer inn til Norge, kommer som sjøtransport?

- Cirka åtte prosent av antall leverte kubikkmeter, kommer via sjøtransport, opplyser en av IKEAs kommunikasjonsrådgivere, Gudrun Lægreid Shortsea Promotion. I dag er det Drammen havn og Oslo havn som benyttes for å få varer til de to IKEA-varehusene nær Oslo. Det ene ligger på Slependen, på kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Det andre på Furuset i Groruddalen i Oslo. 

Jeg spør havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss hva IKEAs satsing på sentrallager i Vestby kan bety for Moss Havn og aktørene der.

-Det at IKEA kjøper tomter for varehus og sentrallager i Vestby er en veldig god nyhet for Vestby og Mosseregionen. Det betyr mange nye arbeidsplasser i regionen. IKEA har store volum og er en godt kjent merkevare. De har stort fokus på miljø og bærekraft. Moss havn er det nærmeste havn til IKEA sine tomter på Vestby og vil skal selvsagt gjøre vårt for å finne gode løsninger som ivaretar miljøet og målsettinger om å flytte gods fra vei til sjø, svarer han – og fortsetter:

-Vi har gode dialoger med mange store aktører, som vi har flere av i Mosseregionen, for å finne de beste løsningene sammen. For Moss Havn er det naturlig å invitere inn IKEA til tilsvarende dialoger. Timingen er veldig god i forhold til andre utviklingsprosjekter som er pågående i Moss Havn.

Mye av lasten til IKEA går på tog fra Sverige. Denne er ikke aktuell for sjøtransport. Nyhetsemner:  Moss , Oslo , Oslofjorden , Drammen , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab