ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Borregaard velger Borg

Borg Havn IKS inngår viktig samarbeidsavtale med Borregaard.

Borg Havn og Borregaard har vært i dialog om mulig etablering av et nytt lager på industriområdet Øra i Fredrikstad. Dette har nå resultert i en samarbeidsavtale.

-Avtalen skal føre fram til etablering av vårt hittil største lager på Øra, med forventet stor positiv innvirkning på virksomheten her på Øra og økt sjøtransport.

Samarbeider om moderne lagerbygg

Samarbeidsavtalen dreier seg om prosjektering av et bærekraftig og moderne ligninlager på Øra i Fredrikstad. Et forprosjekt skisserer lagerbygningen til å være 17.000 kvadratmeter stort. Med andre ord – et lager av betydelig størrelse. Til sammenligning er «Lager 12» som sto ferdig i begynnelsen av januar i år og til bruk for Nor Lines, på 10.000 kvadratmeter.

«Lignin er fellesnavnet på en gruppe kompliserte kjeder av aromatiske alkoholer som inngår i planters cellevegger. Forbindelsen er en av de mest allment forekommende organiske forbindelsene i naturen», opplyser Wikipedia.

Ønsker mer sjøtransport

- Et slikt lager gir Borregaard unike muligheter til å posisjonere seg for enda grønnere og fremtidsrettede transportløsninger. Ved å lokalisere ligninvarelagrene til Borg Havn, bereder vi grunnen for å flytte flere varer fra vei til sjø. Dermed reduserer vi CO2-utslippene forbundet med veitransport, samtidig som vi avlaster trafikkveksten på veiene i Europa, sier direktør for innkjøp og forsyningsstrategi i Borregaard, Tuva Barnholt.

Satser stort på effektivitet

Det nye lagerbygget vil optimalisere vareflyt og forbedre logistikkløsningene. I dag har Borregaard en rekke ligninlagre, hvorav flere er lokalisert utenfor Borregaards område. Ligninet transporteres i dag fra Borregaard via biltransport til Øraterminalen i Borg havn for utskipning til kunder. Et nytt lagerbygg som samler alle lagrene i ett, vil på denne måten gjøre varelogistikken mer effektiv med færre transportetapper.

Skal leie av Borg Havn

Bygget skal bygges og eies av Borg Havn. Endelig beslutning om bygging tas i løpet av første kvartal 2018, og da med forventet ferdigstillelse i midten av 2019.

Borregaards anlegg i Sarpsborg har en ligninkapasitet på 160.000 tonn årlig, og en økende andel av disse er spesialprodukter. Et sentralisert lagerbygg ved Borg havn, er en del av et prosjekt der Borregaard investerer 500 millioner kroner i oppgradering og spesialisering av produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg. Prosjektet innebærer ny tørkekapasitet, nye tanker for lagring av flytende materialer, samt forbedrede løsninger for logistikk, infrastruktur og energi.

Fakta om Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1.010 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier, opplyser Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsrådgiver for Borregaard Group.

Nyhetsemner:  Borg , Havn , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab