ShortseaShipping
AdBanner

Nå starter årets viktigste konferanse

Jo Eirik Frøise (48) arbeider hele året gjennom med ett mål for øyet – den kommende Transport & Logistikk-konferansen. Mandag 23. og tirsdag 24. oktober braker det løs igjen.

Jo Eirik Frøise er bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt i Norsk Industri – men aller mest kjent som prosjektleder for Transport & Logistikk-konferansen. Han startet å arbeide med konferansen i 2004. Den gang den var i ansvaret i hendene på Transportbrukernes Fellesorganisasjon. Nitidig arbeid, gode ideer og en målrettet stå-på-vilje fikk konferansen til å vokse raskt.

Arrangørene i dag er Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Norske Havner og Logistikkforeningen – med flere samarbeidspartnere. Men det er Jo Eirik Frøise som styrer skuta.

I 2014 fikk Jo Eirik Frøise Moderne Transport-prisen. Dette er en pris som deles ut hvert år – og som det hersker en viss spenning rundt. Juryen sa den gang at han fikk den fordi «Konferansen er blitt det viktigste samlingspunktet i Norge for logistikknæringen, politikere, forskere, forvaltning og akademia».

Jeg har stilt Jo Eirik Frøise et knippe spørsmål om arrangementet som finner sted på Gardermoen rett over kommende helg – mandag 23. og 24. oktober. Det jeg lurer aller mest på er når han starter arbeidet med neste konferanse – og hvordan han legger opp det hele.

- Arbeidet går kontinuerlig. Vi er allerede i gang med Transport & Logistikk 2018, røper han smilende.

Dét betyr at når du, jeg og alle de andre deltakerne møtes mandag for å oppleve årets ulike tema og sesjoner, foredrag, politiske debatter og sosialt samvær, er Frøise tilstede for å overvåke det hele. Han lodder reaksjonene på de ulike temaene. Han følger med på hvordan de ulike foredragene tas i mot. Hva har deltakerne av innspill og ønsker i år? Han lytter nøye når han møter folk ansikt til ansikt. Tilbakemeldinger, ros og ris, følges opp.

- Årets Transport & Logistikk er den 59. som arrangeres. Konferanse neste år blir den sekstiende. Da må vi finne på noe ekstra spennende. Så, ja, jeg har startet funderingene på hva vi kan gjøre – og lytter nøye til deltakere og andre i miljøet, forteller Frøise.

- Du er med andre ord mottakelig for tips fra bransjen?

- Å ja! Det er jeg absolutt. Det er fantastisk at mange ønsker å komme som foredragsholdere. Det er da også en fin plass å markedsføre sitt arbeid og sin bedrift. Pr. dags dato har om lag 750 personer meldt seg på til årets Transport & Logistikk. Men jeg vet at det kommer en rush de siste dagene. Folk oppdager at de har behov for å melde seg på og delta likevel. Så det skjer absolutt litt siste uken, innrømmer Jo Eirik Frøise.

Etter å ha gransket årets program, virker det som det er rekordmange vareeiere, det vil si transportkjøpere, som er foredragsholdere i år…

- Er dette nytt?

- Ja, i hvert fall i så stor skala som nå. Et eksempel – på sesjonen «Vareeiernes logistikk», har vi spredd bransjene ganske mye. Vi ser på snuoperasjon i et av Norges største logistikkselskap, Atea, vi logistikken hos Elkjøp, og på hvor strenge krav til en feilfri transport og logistikk det er hos en leverandør av klinisk ernæring, infusjonsterapi og medisinteknisk utstyr.

- Har det vært en strategi å styrke sjøtransportens andel av programmet?

- Ja, det er det. Vi har også lagt merke til at sesjoner med nærskipsfart og havner er godt besøkt. Totalt er det representanter fra 60 ulike havner og sjøtransportører tilstede, svarer Frøise.

- Er det større utfordringer å få invitert politikerne til å delta på Transport & Logistikk de årene det er Stortingsvalg og det til eksempel er usikkert hvem som kommer til å sitte i Transportkomiteen?

– Nei, det er ikke det. Det går greit å få politikerne på plass. Vi har god dialog hele tiden. Nå har alle fraksjonslederne på i nye Transportkomiteen sagt «Ja!» til å komme. Mange deltar også på middagen mandag kveld.

Jo Eirik Frøise påpeker at den sosiale biten under Transport & Logistikk også er viktig. Man møter nye mennesker, og får snakket med folk man kjenner fra før.

- Man har anledning til å skaffe seg nye nettverk. Komme seg litt ut av menigheten. Man får et bredere nettverk med politikere, aktører, vareeiere og ikke minst studenter. Vi har i mange år forsøkt å også ha et stort fokus på studentene. Dette gjør vi med fullt overlegg. De er fremtiden, og det er viktige å ta vare på dem. Vi har invitert studenter innen transport og logistikk siden 2007. Til nå har det sikkert vært over 1.000 studenter som har vært innom – og som nå er i arbeidslivet. Vi har til og med hatt studenter her som senere har kommet tilbake som foredragsholdere etter at de har kommet ut i arbeidslivet, forteller Jo Eirik Frøise.

En sesjon tirsdag heter «Havnedrift i Norge». Denne tar for seg havnenes verdiskapning og samfunnsnytten. Etter lunsj er ny havnelov tema.

- Messedelen av Transport & Logistikk har vokst betydelig. Er det mange havner som stiller ut i år?

-16 havner. Dette er inkludert Göteborg Hamn AB som også pleier være med. Transport & Logistikk har blitt en veldig god anledning til å treffe norske sjøtransportører og havnene.

Tirsdag etter lunsj er det tid for «Den STORE samferdselsdebatten» som svært mange av deltakerne ser frem til hvert år. I år blir det kanskje ekstra spennende, i og med at det var stortingsvalg i september.

- Hva håper du selv å få svar på? spør jeg Jo Eirik Frøise

- Det å få litt synspunkt på hvordan den politiske samferdselshverdagen kommer blir, er viktig. I forslag til statsbudsjett fikk vi et veldig godt budsjett for transportnæringen. Jeg syns også det er viktig å bli mer kjent med de nye stortingspolitikerne som skal sitte i Transportkomiteen. Det er et spenningsmoment på konferansen, svarer han.

Det er ikke for sent å melde seg på. Men – du bør ha gått inn på konferansens sider på Internett og sendt din påmelding før du står i døra.

- Om morgenen samme dag er helt greit, avslutter Jo Eirik Frøise.

NB! Er du forhindret fra å delta i år, kan vi opplyse om at alle presentasjoner som foredragsholderne benytter, vil legges ut på nett. Mandagens foiler legges ut rett etter at foredragene er ferdige, tirsdagens rett etter at årets Transport & Logistikk-konferanse er avsluttet.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab