ShortseaShipping
AdBanner

Førerløse skip ytterste i Glomma

-Ingen umulighet! Det er utfordringer, men disse kan løses. Jeg vil heller si at det ikke er et spørsmål «om», men heller «når», sa sjefsingeniør Jack-Arild Andersen i Sjøfartsdirektoratet, da han besøkte Borg Havn torsdag 18. oktober.

Smart Innovation Norway leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og i vår signerte Borg Havn IKS en samarbeidsavtale med Halden-selskapet. Avtalen går ut på at Borg Havn innfører det såkalte «Smarte byer og samfunn»-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester. 

Norge ønsker å lede utviklingen

Og jammen kan det komme til å innebære at man i fremtiden – kanskje en nær sådan – vil få et autonomt skip seilende på Glomma. Nærmere bestemt mellom Øraterminalen ved Glommas utløp og så langt opp i Ælva det er mulig å seile. Med andre ord til Alvim eller Melløs, begge i Sarpsborg, hvor skip til Borregaard pr. dags dato anløper.

Autonome skip er helt eller delvis ubemannede skip. Disse vil bli en viktig del av fremtidens skipsteknologi. Målet er også at Norge skal bli en ledende nasjon innen området.

- Vi kan få dette til om mange drar i samme retning. Det er imidlertid flere utfordringer, men dem skal vi håndtere. Men – det skal også være regningssvarende, påpeker havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn. Torsdag 18. oktober inviterte havna til «Prosjektseminar om Autonome skip i Nedre Glomma». Et trettitalls interesserte fagpersoner deltok.

Er svært ønsket

- Borg Havn IKS og Borregaard jobber med målsetning om å få bedre logistikkløsninger for næringslivet i vår region, med særlig vekt på å flytte gods fra vei til sjø. For å henge med i utviklingen av smarte, miljøvennlige og effektive transportløsninger, er det vår målsetning å kunne teste ut og igangsette godsdrone med autonome skip på Glomma når teknologi og rammebetingelser er tilstrekkelig moden. Og utviklingen går svært raskt kan vi se av andre spennende prosjekt, kanskje særlig fra Yara i Grenland, påpekte arrangøren – som i tett samarbeid med Trond Langemyr i Kystverket hadde invitert ulike myndigheter og forskningsinstitusjoner for å se på muligheter og flaskehalser for autonome fartøy i transport av gods mellom terminaler i Øvre del av Glommas farbare løp fra Melløs i Sarpsborg til Øraterminalen i Fredrikstad.

- På sikt kan dette kanskje være en større løsning for flere store vareeiere i Oslofjord-regionen, påpekte Tore Lundestad, som ikke så et som umulig at man i nær fremtid kan lage et testfelt for autonome skip i hele Oslofjorden.

Dét alle snakker om

​Trond Langemyr, seniorrådgiver ved Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor i Ålesund påpekte at autonome fartøysoperasjoner er et viktig utviklingsområde for Kystverket.

- Hadde du spurt meg for to år siden, ville jeg ha sagt at autonomi ville være å finne 15 år frem i tid. Slik ble det ikke! Et par-tre setninger i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, ble en katalysator. Nå har det kun gått halvannet år – og interessen er svært høy, påpekte han.

Forskningsmiljøer. Havner. Media. Personer med ideer og som evnet å tenke utenfor boksen, var tent. Et testområde i Trondheimsfjorden ble etablert. Norsk Forum for Autonome Skip ble stiftet. Prosjektet med det autonome containerskipet «Yara Birkeland», som skal gå i Grenland, fikk 133 millioner kroner av ENOVA. Testområde i Storfjorden ble deretter etablert, og etter sigende er et ytterligere område på trappene. 

Forventningene høye til «Yara Birkeland»​

​​- Nå hadde man et konkret prosjekt, påpeker Langemyr. Han forteller også at når det gjelder autonome skip samarbeider Kystverket og Sjøfartsdirektoratet tett. Målet er å komme med et felles forslag til IMO om et nytt regelverk i løpet av et par år. Norge ønsker å være først ute – både når det gjelder teknologi og regelverk, får vi vite.

Langemyr hevder bestemt at man må dokumentere og synliggjøre at sjøsikkerhet med autonome skip tangerer sikkerheten rundt virksomheten til et manuelt skip. Aller, aller helst skal sjøsikkerheten være høyere.

Ikke minst er det politisk vilje å satse på autonome skip. Politikerne innser at dette er en stor mulighet for godsoverføring fra vei til sjø. I stedet for mange trailere, kan et skip fylles med containere og transporteres fra A til B. 

AVBILDET: Trond Langemyr, seniorrådgiver ved Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor i Ålesund​ . 


Nyhetsemner:  Autonomi , Borg , Havn , Oslofjorden
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab