ShortseaShipping
AdBanner

Kabalen har gått opp

Å bygge et lagerbygg for Borregaard på Øra Industriområde, er noe de involverte parter har jobbet lenge med, opplyser plan- og utredningsleder Roar Johansen i Borg Havn.

- Dette er et virkelig stort lager. Borregaard både øker og spesialiserer produksjonsanleggene for ligningprodukter – noe som har vært varslet tidligere. Dette vil garantert resultere i at mer gods går med sjøtransport og flere containere kommer til å gå over kaiene på Øra. Borregaard i Sarpsborg ruter mye på vei pr. dags dato, slik prisene og tilgjengeligheten til billig veitransport er. Borregaard bruker flere havner, men mer vil ventelig gå mer over Øraterminalen når lageret står ferdig i 2019, legger Johansen til.

Borregaard leier på langsiktig kontrakt, og skaper derfor forutsigbarhet for alle parter. Det er neppe noe som kan glede havnestyret og ansatte i Borg Havn mer. Målet har hele tiden å få leid ut areal og lager for kunder som benytter sjøtransport. Dette for å sikre godsvolumer – og gjerne også få en ytterligere økning.

Borg Havn IKS har bygd en rekke lager og uteareal for kunder de siste årene. Nå begynner det å bli knapphet på areal, men havna er i prosess med Fredrikstad kommune og private aktører om ytterligere areal for næringsutvikling i regionen.

- For Borregaard er det satt av plass syd på havna, det siste ubrukte arealet av en viss størrelse som Borg Havn har. Vi har fått kabalen til å gå opp, påpeker Roar Johansen.

- Med en nylig etablert terminal i heltre bygd for Nor Lines, vil det bli nok et lager i heltre, spør Shortsea Promotion.

- Nei, det blir nok ikke tre denne gang – vil vi anta. Dette er et større lager enn «Lager 12» - nærmere bestemt på hele 17.000 kvadratmeter. Det er også høyere. Vi utfordrer tillatt byggehøyde her på Øra, men både kommunen og naboene på Kallera tvers over elva har uttalt seg positive til planlagt størrelse og lokalisering. Med sin lokalisering vil det skjerme for annen type virksomhet som ikke alle er like begeistret for – virksomhet som til dels også støyer litt, avslutter Johansen.

AVBILDET: Borg Havn ferdigstilte byggingen av ny Nor Lines-terminal med et kontor- og lagerbygg på tilsammen 10.000 kvadratmeter i begynnelsen av januar i år. Fr tiden er de også i gang med å oppføre totalt tre bygg til AS Batteriretur. Neste år blir det høyst sannsynlig et lagerbygg til Borregaard på hele 17.000 kvadratmeter. Foto: Tove Irén Becker.

Nyhetsemner:  Borg , Havn , Øraterminalen
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab