ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Befaring på Orkanger

Trondheim Havn hadde nylig befaring på Orkanger, der utvidelsen av havneområdet og anleggelse av ny flerbrukskai var temaet.

Befaringen på Orkanger ble gjort i forbindelse med arbeidet med utvidelse av havneområdet på Grønøra Øst, og anleggelse av ny kai på området, melder Trondheim Havn på sine nettsider.

Der fikk representanter fra Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen og Kystskogbruket – samt Allskog og Nortømmer – en runde rundt området, og en innføring i detaljene rundt det planlagte arbeidet. 

Teknisk sjef i Trondheim Havn, Geir-Ove Sumstad, ga en presentasjon med situasjonen i dag, og aktivitetene som allerede er på Grønøra Øst. Deretter la han frem tiltak for hvordan man kan bedre logistikken og forholdene på havna, og for å møte de utfordringene som dagens situasjon fører med seg. Få kaier, lite ledig areal og mange aktører gjør at en utvidelse kan gjøre det lettere å konsentrere aktiviteten på dedikerte områder, redusere kryssende trafikk og dermed bedre HMS-situasjonen. Som følge av bedre plassutnyttelse vil derfor den daglige driften effektiviseres.

Et nytt område på 15,5 dekar og en ny flerbrukskai på 70 x 21,5 meter er noen av tiltakene som vil lette arbeidet for operatørene på havna, og tilrettelegge for en mer effektiv utnyttelse av havneområdet.  

Før befaringen var det også en gjennomgang av forarbeidet og grunn- og miljøundersøkelsene som må regnes med i det videre prosjektet.
Kilde: Trondheim Havn.​


Nyhetsemner:  Trondheim , Havn
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab