ShortseaShipping
AdBanner

Stein og grus i gir god vekst

Larvik Havn har hatt en veldig god trafikkutvikling så langt i 2017, forteller markedssjef Beate Palmgren.

Containertrafikken over Larvik Havn utgjorde 18.200 TEUs i tredje kvartal, mot 15.300 TEUs i 2016. Samlet containertrafikk viser 54.792 TEUs pr. september, dette er en økning på 20 prosent mot 2016 (45.688 TEUs).

I tredje kvartal ble det lastet og losset i alt 762.000 tonn gods, en økning på 46 prosent sammenlignet med året før. Dette kan i stor grad relateres til utførsel av grus over Larvik Havn til prosjektet «Renere Sandefjordsfjord», samt blant annet økt eksport av stein og containergods.  

 60.094 TEUs har blitt fraktet med Color Line pr. september 2017, dette er en vekst på fem prosent fra året før, hvor årets ni første måneder av 2016 ga 57.372 TEUs. 

579.100 fergepassasjerer har reist over Larvik havn, en nedgang på seks prosent fra 2016.

​ARKIVFOTO: Markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Frederik Jonas i Larvik Havn KF. Foto: Tove Irén Becker.
Nyhetsemner:  Larvik , Havn , Havnevirksomhet , Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab