ShortseaShipping
AdBanner

Europalasten øker jevnt og trutt

Oslo Havn gleder seg over at tiltak for godsoverføring fra vei til sjø virker.

Etter ni måneder av 2017, viser containerstatistikken i Oslo en vekst på 2,1 prosent i antall TEUs og 6,8 prosent tonn containerisert gods.

- Mest oppsiktsvekkende – og gledelig, er det at veksten, i TEUs og tonn, for eksport i container er på over 18 prosent eller 36.000 tonn, forteller trafikkdirektør Einar Marthinussen 

Det som gjør tingene ekstra gledelig for hovedstandshavna, er at utviklingen har vært stabil i hele 2017.

Nærskipsfart er vinneren

- Det som også er iøynefallende, er at all vekst de siste fem år kommer i shortsea-segmentet, mens oversjøsegmentet har en svakt negativ utvikling, påpeker Marthinussen.

Siden 2012 har veksten i 45 fot containere vært på 40 prosent. Denne containertypen som typisk brukes som konkurrent til lastebil for europalast, har vokst fra cirka 18 prosent av volumet i Oslo havn i 2012 til 24 prosent i 2017, forteller han videre.​ 

Noen forbigående barnesykdommer

​Trafikkdirektøren tar oss med på en tur noen år tilbake i tid: 

- 2014 var et rekordår for containervolumene i Oslo med 212.000 TEUs. Yilport Oslo overtok containerhåndteringen i Oslo havn fra 2015. Det var, som må forventes, kommersielle og driftsmessige utfordringer i overgangen, og overgangen satte også i gang en forventet og ønsket dynamikk blant alle involverte aktører i containermarkedet. Containervolumene i Oslo havn sank da også i 2015 til 195.000 TEUs. I 2016 steg containervolumet i Oslo havn til 206.000 TEUs, og første halvår 2017 viser et høyere containervolum enn i samme periode i rekordåret 2014. Det ligger med andre ord an til at 2017 blir nok et godt år når det gjelder containervolum i Oslo havn.

- I overgangen tapte Oslo havn markedsandeler til andre Oslofjordhavner, men Oslo havns markedsandel i Oslofjordmarkedet har steget i 2016 og ytterligere i 2017, påpeker Einar Marthinussen. Han fortsetter:

- Utviklingen viser vekst og positiv utvikling på alle relevante indikatorer sammenlignet med utviklingen i Oslofjordhavnene som helhet. Vi har en økt andel av TEUs og godsvolum (tonn) i container. Vi har videre en økning i importandel og andel fulle containere – og vi har også en reduksjon i antall tomme containere.

Godsoverføring den riktige veien

- En annen svært gledelig utvikling er veksten i såkalte 45 fots containere over tid. 45 fot containere brukes mest typisk på europalast, altså last som har en stor konkurranseflate mot veitransport over Svinesund. Denne viser høy vekst både på import og eksportgods for Oslo havn, og bekrefter at en stor del av veksten generelt og eksportveksten spesielt kommer for europalasten, der overføringspotensialet fra vei til sjø er, slår trafikkdirektøren fast med et smil.

- Oslo Havn er for tiden svært engasjert i ulike prosjekter knyttet til europalast, og det har kommet nye shortsea-linjer til Oslo havn siste år, blant annet Viasea og DFDS. Vi har også en pågående dialog med flere større vareeiere om overføring av gods fra vei til sjø, og resultatene av denne innsatsen begynner nå å synes i tallene. Vi ser med andre ord frem til en videre god utvikling på shortsea-last, avslutter trafikkdirektør Einar Marthinussen i Oslo Havn KF. ​

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab