ShortseaShipping
AdBanner

Satset på skip med LNG - nå straffes rederiene

Regjeringen gir med én hånd og tar med den andre - eller bunner det hele i et "arbeidsuhell"?

Det har vært stor partipolitisk enighet i to-tre tiår om at gods skal gå fra vei og over på sjø der det er mulig. De styrende har fjernet enkelte avgifter pålagt sjøtransporten for å utjevne forskjellen mellom avgifter på vei og sjø. Nå sist ble det vedtatt å innføre en insentivordning, som skal gjøre det mer attraktivt å benytte sjøtransport. Noen få linjer nå bråvarslet i forslag til statsbudsjett for 2018, har gjort organisasjoner og andre som jobber for mer sjøtransport, mer enn en smule oppgitte. 

«Det gis med den ene handa og tas med den andre, når man nå pålegger LNG-skip å betale CO2-avgift» er kort fortalt meldingen fra bransjen. 

Svært uventet

- ​Stortinget ba regjeringen vurdere å innføre CO2-avgift for industrien som benytter LNG, som også har vært unntatt. Senest i vår ble avtalen om NOX-fondet reforhandlet, og mange har oppfattet at det klare ønsket var at skip skulle bruke mer miljøvennlig drivstoff, som naturgass tross alt er. Vi i Maritimt Forum hadde kanskje forventet at dette ble utredet noe mer, enn at det bare kom i form av noen setninger i forslag til statsbudsjett. Vi skulle gjerne sett en sammenligning av kostnaden ved ulike miljøtiltak og den effekten en oppnår. Jeg vil tro at kostnaden ved akkurat dette klimatiltaket er relativt lav sammenlignet med gevinsten man oppnår, påpeker Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum Sentralt.

Politikerne avgjør

- Har dere vært i direktekontakt med Samferdselsdepartementet etter at forslag til statsbudsjett kom i oktober?

- Maritimt Forum har møtt Finansdepartementet, som er ansvarlige for avgiftsopplegget i budsjettet. Deres tilbakemelding var at det nå er opp til Stortinget og de som skal inngå budsjettforlik å få gjort noe med dette, svarer Dale. Han fortsetter:

- Vi har også hatt møter med KrF, Venstre, Høyre og Frp - og regner med å ha en dialog med opposisjonen på Stortinget også. Mange gir utrykk for at de ikke hadde god nok kunnskap om hvor stor klimaeffekt avgiftsfritaket har.

- ​Et dårlig signal

- Hvor store mer-kostnader vil en CO2-avgift på LNG bli for et rederi? 

Vi har vært i kontakt med flere rederier, som forteller om en merkostnad på mellom to og fire millioner kroner pr. skip pr. år. Dette sender et dårlig signal til de vareeiere som har valgt å satse på nærskipsfart og rederier som har investert i LNG, advarer Tord Dale.

Den viktigste grunnen for et fritak for CO2 avgift for naturgass er det motiverer rederier til å ta i bruk lavutslippsteknologi. Husk på at partikkelstøv fra diesel er et stort problem for lokal luftkvalitet, i tillegg gir naturgass lavere klimautslipp.

Stor frustrasjon

- Hvordan er stemningen blant redere som har satset på LNG?

- Jeg tror de er litt irriterte, ja, det ville i alle fall jeg vært. Det er synd, for jeg tror det går litt ut over motivasjonen til de som ønsker å være med på en teknologiutvikling, som gir lavere utslipp av klimagasser. LNG er nok ikke det endelige svaret her – men på veien mot nullutslippsløsninger, er faktisk LNG et ganske bra alternativ. Teknologien finnes og den kan tas i bruk umiddelbart. Det finnes mange flotte planer om batteri og hydrogen, men det ligger et stykke frem i tid. Fremtidsvisjonene står i praksis i veien for det som kan gi utslipp her og nå. Når vi vet at det haster med å få ned utslipp, blir dette litt frustrerende, påpeker Tord Dale. 

Foto: Maritimt Forum.


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab