ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Hva betyr blockchain for oss?

- Blockchain vil bety det samme for utveksling av verdier, som internett har betydd for utveksling av informasjon. Blockchain-teknologien vil gjøre det enklere, billigere og sikrere å gjennomføre transaksjoner både mellom bedrifter og mellom maskiner.

Dette sier Ole Andreas Hagen, Kommunikasjons- og markedsdirekør i PostNord Norge, i et innlegg i DN. Teknologien er i høyeste grad aktuell for sjøtransport og logistikk: 

"Noen trodde kanskje de kunne legge seg og sove igjen etter at Jamie Dimon, leder for J.P. Morgan Chase & Co, sa at alle som handlet i Bitcoin ville bli sagt opp hos ham, fordi han ikke ville ha så dumme folk ansatt (DN 13. september i år).  Hvorvidt bitcoin fortsetter å stige i verdi, vet ikke jeg, men jeg vet at Jamie jobber i en sektor som er svært utsatt når Blockchain-teknologien og ulike krypto-valutaer får fotfeste.

Hvorfor det?

Blockchain er en teknologi som kan sammenlignes med en digital regnskapsbok som oppdateres hvert tiende minutt, der transaksjonene ligger kronologisk og som i praksis er umulig å endre innholdet av. Denne «regnskapsboken» er distribuert til alle punkter i nettverket. Nettverket kan være offentlig og åpent eller privat og lukket og registrere alle typer transaksjoner av personer, varer, penger mm.

Det betyr flere ting. Behovet for en mellommann: en megler, en bank eller i mitt tilfelle, en speditør, forsvinner med Blockchain og krypterte digitale valutaer.

Det betyr også at en som trenger å få en vare levert fra en bedrift i Ålesund til sitt verft i Korea kan følge varen helt fra produksjonen starter til varen er fremme hos ham. Ja, han kan forsikre seg om at det stålet som er brukt, er levert fra en trygg kilde, og at alle de som laget stålet og produserte den varen han skal ha, har fått en sertifisert HMS-opplæring i tråd med kundenes krav. Betalingen kan skje i kryptovaluta uten tidstap eller bankgebyrer.

For logistikkbransjen, som er en viktig del i bedriftenes forsyningskjede, vil Blockchain bety enormt. De som ikke skjønner det, vil drive med noe annet om 10 år. I 1996 lanserte Nick Zsabo begrepet «Smart contracts», nå er teknologen kommet for å sette konseptet ut i livet. Blockchain, tingenes internett, kunstig intelligens, selvlærende maskiner og stadig kraftigere datamaskiner vil gjøre det mulig å gjennomføre både enkle og mer kompliserte og langvarige serier av transaksjoner på en sikker måte uten mellommenn.

I en smart kontrakt kan en kunde og en leverandør i minste detalj beskrive forutsetningen for en leveranse. Denne kan programmeres slik at den kan gjennomføres som en (100 prosent) digital prosess. Varen eller containeren kan utstyres med en RFID-brikke, som gjør at den kommuniserer med annet utstyr og transportmidler underveis. Datamaskinene sørger for at alle toll- og fraktpapirer er fylt ut og godkjennes underveis. Det legges inn gitte forutsetninger for når varen skal være fremme og hva som skal være oppfylt for at betaling skal utløses. Når hele den logistiske operasjonen er gjennomført, vil pengene (bitcoin eller annen kryptert valuta) bli automatisk og kostnadsfritt oversendt leverandøren.

Uber er et eksempel på at digitaliseringen utfordrer en gammel næring, drosjene. Men tenk når Uber, eller en ny utfordrer, lanser en modell med selvkjørende biler, som er styrt av datamaskiner som drives av smarte kontrakter. Sammen med Blockchain og datakraft vil de smarte kontraktene fjerne behovet for regnskapsfolk, revisjon, ledere for bilflåten, jurister (bilene vil alltid holde seg innenfor lovens grenser) og bilene vil automatisk bli sendt på service. Det eneste vi som kunder vil merke, er at bilen kommer når vi trenger den og kjører oss dit vi skal til rett tid. Betalingen skjer automatisk når vi forlater bilen, -  gjerne med en kryptert valuta.

I Norge offentliggjorde DNV GL i september i år at selskapet i samarbeide med Deloitte, overfører mer enn 90 000 sertifikater til selskapets blockchain-løsning, fordi det er en enklere og sikrere måte å administrere sertifikatene.

Maersk har sammen med Microsoft samlet forsikringer via Blockchain; Wallmart har i samarbeid med IBM brukt Blockchain til å sikre at svinekjøtt fra Kina ikke inneholder sykdommer.

IMF-sjef Christine Lagarde forsøker å vekke verdens sentralbanksjefer til å forstå at kryptovalutaer faktisk kan gjøre verden til et mindre utrygt sted, finansielt og økonomisk. FN har brukt Blockchain til å effektivisere hjelpearbeid i Syria.

I en fersk vitenskapelig artikkel har tre finske forskere beskrevet hvordan de siden 2014 har identifisert hvordan Blockchain kan bidra til en mer effektiv digitalisering av hele forsyningskjeden.  Dette er gjort i et tett samarbeid med 30 finske bedrifter fra industri, bank & finans, IT- og logistikkbransjen. I artikkelen Digital Supply Chain Transformation toward Blockchain Integration beskrives det hvordan har toppledere, IT-folk and andre ledere i løpet av prosjektet har identifisert 85 konkrete ideer om hvordan Blockchain kan fremme digitalisering mellom bedrifter.

Norsk næringsliv og akademia må gjøre det samme: Trekke ut kunnskap og utvikle løsninger som utnytter den digitale flommen som kommer mot oss. Hvor er Innovasjon Norge og Forskningsrådet?​"


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab