ShortseaShipping
AdBanner

Premierer miljøeffektive skip

Normalt skriver vi ikke om cruiseskip, men når nyheten er god for miljøet - da gjør vi et unntak.

I midten av oktober ble de største cruisehavnene i Norge enige om en modell, Environmental Port Index (EPI), for å beregne skipenes miljøpåvirkning i cruisehavnene.

- Vi jobber videre med å koble miljøpåvirkningen til pris i havnene. På bakgrunn av dette kan vi gi økonomisk fordeler til de mest miljøeffektive skipene når de ligger til kai. Mange havner bruker i dag Environmental Ship Index (ESI), for å gi miljørabatter. Imidlertid ser vi at det er få skip som er ESI registrert, og derfor får vi ikke den ønskede effekten. Bergen Havn har derfor tatt initiativ og invitert de største cruisehavnene i Norge til å finne en modell for bedre miljøvekting, opplyser prosjektansvarlig Even Husby, som til daglig er miljøleder i Bergen og Omland havnevesen​ i en melding lagt ut på flere av de deltakende havners nettsider.

Mange er med

Deltakere i prosjektet er Bergen og Omland havnevesen (BOH), Stavangerregionen Havn, Oslo Havn, Aurland Hamnevesen, Stranda Hamnevesen, Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Destinasjon Eidfjord, Cruise Destinasjon Hardangerfjord, Tromsø Havn, Molde og Romsdal Havn, interesseorganisasjonen Norske Havner, Innovasjon Norge og Kystverket.

- Havnene skrev under en samarbeidsavtale i juni 2017. Nå har vi hatt det andre nettverksmøtet, og vi er enig om veien videre. Nå i høst skal vi jobbe videre sammen med DNV GL, for å se hvordan modellen virker i praksis, sier prosjektansvarlig Even Husby.

Han påpeker at ett av målene er at dette skal tilrettelegge for større åpenhet rundt cruisenæringen, og det havnene faktisk gjør for å redusere sine utslipp.

Direktekobling

- Jeg er svært fornøyd med at så mange aktører er enige om en modell for å beregne skipsanløpenes miljøpåvirkning. Håpet er at modellen bidrar til at rederiene blir mer  miljøbevisste. Oslo Havn vil øke cruisetrafikken til byen, og ønsker besøk av de mest moderne og miljøvennlige skipene. Mange cruiseskip har i dag svært gode renseanlegg. Men som en av tre havner i Norge, har Oslo også et godt tilbud til cruiseskip uten de beste renseanleggene. Nå kan de pumpe avløpsvann direkte inn i det kommunale avløpssystemet. Dette er et resultat av et meget godt samarbeid med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat. Det er moderne, effektivt og miljøvennlig», sier Ingvar M. Mathisen, direktør i Oslo Havn KF. Han er også styreleder i Cruise Norway.

AVBILDET: Cruiseskip til kai i Oslo. Foto: Oslo Havn/Visit Oslo.


Nyhetsemner:  Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab