ShortseaShipping
AdBanner

Nytt havneanlegg for kalk

Trondheim Havn samarbeider med Verdalskalk og Norcem om å bygge ut havneanlegget på Verdal. Det nye anlegget vil legge til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

I Tromsdalen i Verdal finnes en av Europas største og reneste forekomster av kalk. Det er anslått at det ligger omlag tre milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste karbonatforekomster og til en av Norges viktigste mineralske ressurser, skriver Trondheim Havn på sine nettsider.

Under et møte med brukerne av havna i Verdal, fortalte Trondheim Havns Eskil Pedersen mer om statusen rundt arbeidet. Byggingen av det nye kalkanlegget vil legge til rette for utskiping av fire millioner tonn kalkstein årlig. Planen er å komme i gang neste år. ​

Venter på mudringstillatelse

​- Jobben vil antakeligvis ta til utover sommeren. Så dere som bruker havna på Verdal vil, hvis alt går etter planen, begynne å merke dette i løpet av det neste året, påpekte han under møtet.

Pedersen forklarte til brukerne av havna, at det er gitt klarsignal fra kommunen, men at det gjenstår blant annet å få mudringstilatelse, og dessuten å inngå en avtale med en aktuell entreprenør.

- 10. oktober la vi ut en kunngjøring med at vi var i ferd med å begynne å bygge, noe Trondheim Havn gjør sammen med Verdalskalk og Norcem, forklarte Pedersen. Han fortalte at de håper å ha på plass tre til fem entreprenører i løpet av desember, slik at havna kan sende ut en presis beskrivelse av det anlegget man ser for seg å bygge.

Må tilpasses den øvrige havneaktiviteten

Selv om det skal arbeides på havneområdet, skal ikke dette forringe effektiviteten for de øvrige daglige brukerne av havna. Så langt det lar seg gjøre, skal driften gå sin gang som normalt på havna, lover Trondheim Havn.

- Planlagt oppstart er høsten 2018. I dette ligger en forutsetning til grunn, om at øvrige brukere ikke skal oppleve driftsforstyrrelser. Arbeidet med dette anlegget må tilpasses det at det skal være en aktiv og levende havn like ved. Her blir det viktig at vi kommuniserer tydelig, og at brukerne av havna er tydelig på det dersom det er noe som mangler i kommunikasjonen vår.

Pedersen lovte også at havna skal forsøke å fortelle tydelig hva som foregår og gjøre sitt beste så det ikke oppstår noen overraskelser eller forstyrrelser gjennom prosessen. 

AVBILDET: Avdelingsleder Odd Martin Holmsberg peker ned på området som skal erstattes med det nye anlegget. Foto: Trondheim Havn.Nyhetsemner:  Trondheim , Havn , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab