ShortseaShipping
AdBanner

Samlet havne-Norge

Over 30 fagpersoner fra hele havne-Norge var denne uken samlet i Drammen for å diskutere grønne havner og automatisering. Blant foredragsholderne var statssekretær Tommy Skjervold.

Arrangør er KS Bedrift Havn, mens Drammen havn står for vertskapet. De årlige fagsamlingene har som formål å skape en møteplass der ulike utfordringer i havnene diskuteres på tvers av fag.

Over 30 deltakere fra Finnmark i nord til Aust-Agder i sør deltar på årets samling i Drammen fra 28.- 29 november med en rekke foredrag på Skur 1 samt omvisning på Drammen havn som en del av opplegget. 

– Kvantesprang

Første dag var det ”Status for sjøtransport” som var i fokus, mens under dag to er stikkordene; ”Innovative medabeidere- konkurransedyktige havner” og ”Ny teknologi -nye arbeidsoppgaver”.

Havnedirektør ved Borg Havn, Tore Lundestad, åpnet samlingen med å påpeke at programmet denne gangen var et ”kvantesprang” og en ”trendesetter” med tanke på havnene sine evner til å følge med i den økende digitaliseringen og det grønne skiftet.

Statssekretær i Samferdselsdepartementer, Tommy Skjervold(Frp), fulgte opp med å oppfordre havnene med å være så tidlig så mulig ute med å søke om tilskudd til nye, innovative miljøvennlige og tekniske løsninger. Drammen havn var for øvrig den første havnen den ferske statssekretæren hadde besøkt etter at han ble utnevnt for tre uker siden.

Miljø og ny teknologi

– Gode havner er utvilsomt viktig for landets konkurransevne, men havnene er nødt til å satse på miljøvennlige løsninger og ny teknologi i tiden som kommer. Samtidig må det være fokus på at de miljøvennlige løsningene også er effektive og lønsomme.  Vi i departementet skal hjelpe til med å legge til rette for en slik satsing, blant annet gjennom våre tilskuddsordninger, lovet statssekretær Skjervold.

Assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo, påpekte at det var viktig at tilskuddsordningene ble tilpasset slik at de ikke slår bena under på eksisterende linje-tilbud, et poeng statssekretæren lovet å ta med seg videre.

Automatisering og jernbane

Leder for terminalene i BaneNor, Kjell Ivar Maudal, tok for seg området gods på jernbane og ikke minst kombinasjonen sjøtransport og jernbane der Drammen havn ligger langt fremme.

– Her må vi tenke nytt og ta i bruk automatisering i enda større grad, uttalte Maudal som blant annet tok fram førerløse kraner som et eksempel. Terminalsjefen i BaneNor så dessuten for seg at mer av tømmertransporten burde gå fra jernbane og videre over på sjøtransport i tiden som kommer.

AVBILDET: – Havnene er nødt til å satse på miljøvennlige løsninger og ny teknologi, sa nyansatt statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, under sitt foredrag i Drammen.

Kilde: Drammen Havns nettsider.


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab