ShortseaShipping
AdBanner

Kristiansand kan bli bilhavn

Mer bilimport over Kristiansand havn er både bra for miljøet og god butikk

Det er Kristiansand Havn som skriver dette på sine nettsider, etter å ha fått i hende en rapport etter et prosjekt støttet av Høgskolen i Sørøst Norge i samarbeid med NØKS II som har sitt mål å utvikle nye, «kostnadseffektive og konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter».​​

Denne rapporten presenterer ulike sjøalternativer til import av passasjerbiler til Norge, og hvordan arbeidet var gjennomført. Formålet med dette var å få et kortere reisetid for biltransport, både til sjø og land, samt skape ny business til havnene involverte i prosjektet.

Kristiansand Havn påpeker:

"I dag er bilimporten til Norge fordelt over tre havner, Oslo, Drammen og Grenland. Men ny rapport viser at det er mye å tjene på å ta importen over Kristiansand havn.

Om bilene, som i dag har sitt naturlige salgsmarked i Vest-Agder, blir håndtert over Kristiansand havn, vil det gi en besparelse pr. bil på kr. 243,- dersom de blir importert fra Zeebrugge, og kr. 230 pr. bil, om den blir importert fra Bremerhaven. Besparelsen er beregnet utifra kostnadsdifferanse på import over Drammen havn og Kristiansand havn.

Total vil det gi en besparelse for alle biler solgt i Vest-Agder på om lag 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer besparelse på transporten fra Drammen til Vest Agder, og ikke minst utslippsreduksjonene det også gir.

Rapporten undersøkte potensielle besparelser på import i utvalg havner - Borg, Larvik, Grenland, Arendal, Risavika og Kristiansand-  Kristiansand havn ble rangert som den havnen med størst besparingspotensialet pr. bil. Om vi i tillegg legger til det potensielle salgsmarkedet i Aust-Agder, blir besparelsen naturligvis enda høyere.

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med det EU-finansierte prosjektet Nærskipsfart i Østersjøen, Kattegatt og Skagerrak (NØKS) hvor Kristiansand havn deltar som aktiv prosjektpartner.

Deltakelsen i forskning- og utviklingsprosjekter som dette er strategisk viktig for Kristiansand havn, og et ledd i en bevisst innovasjonsstrategi. For å utvikle markedet og tilbudet i Kristiansand, er det viktig å få input fra eksterne aktører, og deltakelsen i NØKS gir oss nettopp dette.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet på nedlastningslink som følger under artikkelen.

I Kristiansand havn er vi alltid klare for neste trekk."

Rapport om bilimport til Kristiansand havn.Nyhetsemner:  Kristiansand , Havn , Vareeier
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab