ShortseaShipping
AdBanner

Delseier i LNG-saken

Næringen ønsket fortsatt fritak for CO2-avgift på miljøvennlig gassfremdrift i skipsfarten, men fikk det ikke. Pillen ble likevel sukret, forteller Maritimt Forum.

Det er Maritimt Forum avd. Haugalandet og Sunnhordaland som melder at ​​etter å ha gitt klar beskjed til Stortinget om at regjeringens forslag i statsbudsjettet om bortfall av fritak for CO2-avgift for gassfremdrift i skipsfarten ville få uheldige konsekvenser for miljøsatsingen, kom mange stortingspolitikere til å se nærmere på saken. Enkelte tok endog konkret fatt i problemstillingen. En av disse er Terje Halleland (Frp) som er sitt parti sin fraksjonsleder i Energi- og miljøkomiteen. Han kan nå vise til en merknad i komiteens innstilling med følgende ordlyd:

“Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har merket seg tilbakemeldingene fra enkelte deler av maritim næring om innføringen av lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor slik Stortinget har fattet vedtak om, jf. Innst. 2 S (2016–2017). Disse medlemmer har merket seg at bortfall av fritaket for CO2-avgift på bruk av flytende naturgass (LNG), kan gjøre dette drivstoffet mindre attraktivt sammenlignet med andre alternativer. Disse medlemmer vil understreke at fritaket i praksis har vært en betydelig subsidie, men vil følge utviklingen i valg av drivstofftyper fremover.”

Denne merknaden følger nå saken til behandlingen i et samlet Storting.

-Vi ser på dette som en liten seier. Slik vi leser merknaden, åpnes det her for at regjering og Storting kan komme tilbake til saken dersom vi nå får en utvikling hvor rederiene lar være å bygge gassdrevne fartøyer og vender tilbake til tradisjonell dieselfremdrift med større utslipp, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum.

AVBILDET: Terje Halleland, FrP. Foto SMe/Maritimt Forum.


Nyhetsemner:  LNG-drivstoff , Maritimt Forum , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab