ShortseaShipping
AdBanner

Tømmerkai til Salten?

For skogindustri i Salten vil sjøtransport være viktig i fremtiden. Blant annet fordi sjø er rimeligst.

Det er «Kystskogbruket» som opplyser dette. Kystskogbruket strekker seg fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, og er et samarbeid mellom Fylkesmennene, Fylkeskommunene og næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst. Målet er at potensialet i skogbruket langs kysten skal realiseres.

Kommunene i Salten er Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy. I Sørfold ligg Elkem Salten som trenger i overkant av 100 000 kubikkmeter tømmer til flis som sikrer kvaliteten ved framstilling av silisium. Sagtømmeret går til industri andre steder i landet, men det blir også arbeidet med å bygge opp lokal sagbruksindustri. 

-Uansett blir sjøveien viktig i framtiden, opplyser samarbeidsprosjektet Kystskogbruket på sine nettsider.

En tømmerkai i Straumen i Sørfold er under utredning.

Denne uka var representanter fra kommuner, fylke, skog og skogindustrifolk samlet på kommunehuset i Straumen i Sørfold for å diskutere utbygging av en ny tømmerkai. Plasseringen er like ved Elkem Salten sitt anlegg, som produserer metallurgisk silisium og microsilika. 

-Disse produktene blir brukt i mange forbruksvarer som vi til daglig handler i butikken. Og produksjonen til Elkem trenger noe i overkant av 100. 000 kubikkmeter tømmer til flis, som sikrer kvaliteten til det ferdige silisiumet. Plasseringen av tømmerkaien like ved Elkem sitt anlegg vil ha store logistikkmessige fortrinn for skogbruket ved at alle kvaliteter av en tømmerstokk kan transporteres inn til en terminal i Straumen, opplyses det.

Denne tømmerkaien vil primært dekke kommunene Sørfold, Bodø, Fauske og Saltdal.

Det vil bli en kommunal kai og ordføreren opplyste på møtet, at skogeierne i dekningsområdet vil få tinglyst en framtidig prioritert bruksrett til kaien under forutsetning av statlig investeringsstøtte. Det ble også presisert under møtet at det er et vilkår at skognæringen og skogforvaltningen samlet vil gå inn for denne tømmerkaien. En søknad om statlig investeringsstøtte vil ventelig komme i 2018.

Sjøtransport av tømmer er mye rimeligere enn transport på vei, slår samarbeidet fast. 

  • ​​Er du interessert i å lese mer om detaljene og vurderingen av andre alternativer til tømmerkai lokalt i Straumen, kan du klikke her. ​

Nyhetsemner:  Nord-Norge , Havn , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab