ShortseaShipping
AdBanner

Hurtigruten ikke miljøvennlig nok?

Flertallet på Stortinget vil ha strengere miljøkrav til Kystruten Bergen-Kirkenes. Kontrakten med Hurtigruten går ut 2020 og nye rederier kan komme på banen.

I følge Teknisk Ukeblad hevder​ store deler av den maritime industrien, at teknologien er kommet så langt at Kystruta kan seiles med nye skip med nær nullutslipp –  og i hvert fall med 50 prosent lavere utslipp fra rundt 2022.

Samferdselsdepartementet utlyste Kystruta med krav om kun 25 prosent CO2-kutt. Regjeringen fraviker også Stortingets ønske om minst 30 prosent klimakutt i offentlige anskaffelser. Anbudsinnbydelsen ble sendt ut i september med frist 3. januar 2018 klokka 12.00. 

I følge Teknisk Ykeblad hagler det inn med kommentarer og innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Fredag 15. desember skal komiteen behandle to forslag, ett fra Arbeiderpartiet og ett fra SV, om å legge inn strengere miljøkrav til den eller de rederiene, som skal drifte Kystruta fram mot 2030.


Nyhetsemner:  Politikk , Miljø , Nor Lines
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab