ShortseaShipping
AdBanner

Fortsatt flatt i container

Transportvolumene i container fortsetter sin flate utvikling, viser statistikken for tredje kvartal 2017.

Grafen under viser kvartalsvise volumer av container-last i tonn og TEU, i følge data fra SSB. ​

I tredje kvartal i år ble det skipet omtrent 1,4 million tonn i container i Norge. Dette representerer en nedgang på 2 % i forhold til samme periode i 2016 og en nedgang på 5 % i forhold til toppåret 2015. Utenriks transport utgjør ​95 % av volumene, men det er svikt i innenriksvolumene som er viktig årsakt til at vi ikke har vekst i forhold til 2016. 

I antall TEU er bildet mer positivt. Det ble skipet 190.000 TEU i tredje kvartal og det utgjør en oppgang i forhold til samme kvartal i 2016 på 4 %, mens vi er 2 % lavere enn 2015. Antall TEU med last utgjorde 123.000 TEU i tredje kvartal, det vil si 65 % av totalen. 

Året 2017 totalt ser bra ut i forhold til 2016, men det blir vanskelig å slå rekorden fra 2015. I de tre første kvartalene har vi oppnådd 570.000 TEU. I 2016 endte årsvolumet på 710.000 TEU, så da mangler vi bare 140.000 TEU i siste kvartal. I forhold til 2015 mangler vi 200.000 TEU, så da trenger vi et ekstra godt fjerde kvartal. 


Nyhetsemner:  Volumer
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab