ShortseaShipping
AdBanner

Borg Havn har vokst

Hvaler kommune har gått inn i Borg Havn IKS.

- Borg Havn har lenge ment at havnevirksomhet krever godt samarbeid både lokalt og over grenser. I mange regioner vet vi det er vanskelig å gå fra uformelt samarbeid til formalisert havnesamarbeid. Det siste er ikke nødvendigvis alltid det saliggjørende, men i en så integrert næringsregion som Nedre Glomma har vi til sist kommet i havn - bokstavelig talt - med havnesamarbeid, påpeker havnedirektør Tore Lundestad.​ Han fortsetter:

​- Etter mange år med godt samarbeid, har det i to år blitt jobbet med å formalisere havnesamarbeid mellom dagens interkommunale havnesamarbeid Borg Havn IKS, bestående av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, og Hvaler kommunes havnevirksomhet. Hvaler er ikke en ubetydelig havnevirksomhet, selv om det ikke er en etablert trafikkhavn med containere og stykkgods, som ofte betegner en offentlig trafikkhavn i Oslofjordregionen. Nei, men det er da både trafikkhavner, fiskerihavner og fritidsbåthavner med betydelig omfang. På et nivå som gjenspeiler Hvaler som kystkommune, turistkommune og ikke minst fiskerinæringsmessig stor hjemmekommune for et allsidig fiskerimiljø. Her ligger da også den største regionale fiskerihavna øst for Kristiansand, - ​Utgårdskilen.

Fra nyttår starter Borg Havn IKS med nytt eierskap, og nytt forvaltningsområde. I det ligger at Hvaler kommer inn som deleier i Borg Havn, Ordfører i Hvaler blir en av tre representanter i Representantskapet og styret får styrerepresentant i Borg Havnestyre. Dagens styre og Representantskap har allerede tatt høyde for Hvalers inntreden i selskapet. Dette ​ved å sette av budsjettmidler til tiltak i Hvaler, så forventninger er nok strukket langt.

Ordførerne inviterte til et pressetreff den 12. desember for å undertegne avtalene som danner grunnlag for et nytt IKS. Det ble her både vist til det gode samarbeidet som allerede er etablert. En felles satsing på næringsutvikling, kommunale tjenester og nå også havn som grunnmur i videre arbeidsplassutvikling lover godt for fremtiden.

AVBILDET: ​​Ordfører Eivind Borge i Hvaler, ordfører i Sarpsborg og leder av Representantskapet Sindre Martinsen-Evje og Fredrikstad-ordfører ordfører Jon-Ivar Nygårdundertegnet avtaler om havnesamarbeid 12. desember. Havnedirektør Tore Lundestad står fornøyd i bakgrunnen. Foto: Borg Havn IKS.
Nyhetsemner:  Borg , Havn , Havnevirksomhet
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab