ShortseaShipping
AdBanner

Havnesamarbeid utover landegrenser

Borg Havn og Port of Zeebrügge har jevnlig kontakt.

Borg Havn har fått et utvidet rutenett av linjeskip, som gir grunnlag for å jobbe videre med økt næringssamarbeid. Flere destinasjoner tilsier muligheter for ytterligere overføring av gods fra vei til sjø,. Målet er også å styrke Østfold som næringsregion. Et nylig besøk i Zeebrügge Havn, var et markedsmøte for å se på mulige samarbeidsprosjekter.

Borg Havn og den største operatøren i havna, Andersen & Mørch, besøkte Port of Zeebrügge 6. desember, for å se på mulige samarbeidsprosjekter mellom de to havnene. Zeebrügge ligger nær byen Brügge i Belgia, og er en stor og allsidig gods- og passasjerhavn for containere, bulk, bilimport og fergetrafikk. 

- Havna har svært god infrastruktur og har gode intermodale koblinger til jernbane med forbindelse til mange destinasjoner i Europa – samt til Kina. I Port of Zeebrügge er FSA , Port of Singapore Authority, en av de store terminalaktørene i havna. PSA har 41 terminaler i 16 land og er en av de største terminaloperatørene i verden, opplyser havnedirketør i Borg Havn, Tore Lundestad.

I møtene ble det sett på flere mulige prosjekter, og representanter for Port of Zeebrügge og PSA vil vil besøke Borg Havn til våren. 

- Der tar vi sikte på å arrangere et seminar med representanter fra næringslivet, avslutter Lundestad.

AVBILDET: Pepijn De Vreese (Sales Manager Port of Zeebrugge), Emmanuel Van Damme (Chief Commercial Officer Port of Zeebrugge), Tore Lundestad (Borg Havn), Theo Milliau (Head of Multipurpose Operations, PSA (Port of Singapore Authority), Bjørn Waglen (Salg og forretningsansvarlig hos Anders & Mørck) og Evelyne Duthieuw (Commercial Manager PSA (Port of Singapore Authority). Foto: Borg Havn IKS.

Nyhetsemner:  Offentlig , Rail , GNV , Borg , Havn , Godsoverføring
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab