ShortseaShipping
AdBanner

Vil øke cruisetrafikken til Oslo

Hva vareeiere som forholder seg til sjøtransport kanskje ikke er klar over, er at den nye havnedirektøren i Oslo i mange år har hatt et stort engasjement for cruisetrafikk.

Ingvar M. Mathisen er pr. dags dato styreleder i Cruise Norway, et markedsføringsselskap av Norge som cruisedestinasjon overfor cruiseindustrien eid av cirka 40 norske havner, samt destinasjoner og attraksjoner.

- I tillegg er jeg styremedlem i Cruise Europe, et markedsføringsselskap av Europa foruten Middelhavet med ca. 125 cruisehavner fra Lisboa i sør, St. Petersburg i øst, Island i sør og Hammerfest i nord, forteller mannen som i august ga seg etter 12 år som havnedirektør i Bodø, for å tiltre stillingen som havnedirektør i hovedstaden.

- Hvor viktig er cruise for Oslo?

- Jeg ble ansatt i Oslo Havn for å ha et fornyet fokus på havnedrift- og utvikling, etter mange år med nødvendig fokus på byutvikling. Oslo har av forskjellige grunner hatt en betydelig nedgang i antall cruisepassasjerer, i fra toppåret 2011 med rundt 311.000 til i 2016 med rundt 170.000 passasjerer. I denne perioden økte det totale antallet cruisepassasjerer til Norge om lag én million, og hvor alle andre store cruisehavner i landet har hatt en formidabel vekst. I 2008 hadde Oslo eksempelvis flere cruisepassasjerer enn Bergen, men i år hadde antall cruisepassasjerer til Bergen økt til hele 510.000 cruisepassasjerer,  påpeker Ingvar M. Mathisen – og fortsetter:

- Det er flere grunner til nedgangen i Oslo, men jeg ønsker å bruke tilstrekkelige ressurser for å sette Oslo på kartet igjen, som en av Norges topp cruisedestinasjoner, både med hensyn til antall passasjerer og kvalitet. For Oslo er en svært spennende by med en fantastisk innseiling, ei vakker havn og et vidt spekter av attraksjoner for cruisepassasjerer i alle aldre og aktivitetsnivåer.

Havnedirektøren påpeker at økt cruisetrafikk er svært positivt for byens reise- og næringsliv, samt for Oslo Havn KF. Undersøkelser av hva et cruiseskip genererer av inntekter til de havnene og destinasjonene skipene besøker er betydelig. Den seneste undersøkelsen Innovasjon Norge har gjort på cruiseturisters forbruk, viste at de i gjennomsnitt brukte 860,- pr. person pr. ilandstigning. Det vil for 2016 gi et direkte forbruk fra passasjerer til norsk næring på i overkant av 2,3 milliarder kroner. I tillegg til dette blir det også lagt igjen betydelig beløp i forbindelse med statlige og kommunale avgifter relatert til cruiseanløp, mannskapets forbruk og også omsetning fra leverandørindustrien knyttet til anløp. 

- For Oslo representerer derfor årets cirka 200.000 cruisepassasjerer omlag 172 millioner kroner i inntekter for byen. Inntektene ville vært ytterligere 97 millioner kroner med antall cruisepassasjerer fra toppåret i 2011. Dette er gode inntekter for havnene også, hvor Bergen Havn alene tar inn rundt 23 millioner kroner i år på cruise, opplyser Mathisen.

- Oslo Havn har inngått samarbeid med VisitOSLO for å finansiere en stilling med mål om å revitalisere Oslo som cruisedestinasjon. Satsingen skjer i nært samarbeid med prosjektpartnerne og det lokale reise- og næringslivet, forteller havnedirektøren. Og han understreker årsaken:

Oslo skal være en naturlig anløpshavn for cruiseskip som seiler videre til Vestlandsfjordene, og for skip som seiler til de baltiske landene. Byen har også et stort potensiale som snuhavn for cruise, dvs. for cruisereiser som starter og slutter i Oslo. Dette vil gi ytterligere inntekter for byen, da snuhavnpassasjerer ofte må overnatte før avreise eller at de tar noen feriedager før eller etter cruiset begynner.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Foto: Oslo Havn KF.

Nyhetsemner:  Oslo , Havn , Havnevirksomhet
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab