ShortseaShipping
AdBanner

Lønnsomt og miljøvennlig for laks

Ny rapport viser at laksetransport sjøveien er lønnsomt og kan redusere klimagassutslipp med over 70 %.

Kystrederie​​ne melder følgende: 

​​Kystrederiene har, gjennom Grønt Kystfartsprogram, vært eier av en samfunnsøkonomisk analyse for overføring av fisk fra vei til sjø. Analysen er gjennomført i samarbeid med DNV GL og Menon Economics. 

Rapporten, som ble presentert under Arendalsuka, viser at transport på sjø er et samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport. Den viser også at godsoverføring fra land til sjø vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt både for havbruksnæringen og for transportleverandøren, samtidig som klimagassutslippene vil reduseres med over 70 %, sammenlignet med dagens lastebilsystem.

- Dette viser at sjøtransport kan spille en viktig rolle for å kutte klimagassutslippene i transportsektoren i Norge. Men for at det skal skje, er riktige rammevilkår avgjørende, sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge.

20-30 % lavere transportpris

De bedriftsøkonomiske effektene av overgang til sjø vil være at lakseeksportørene kan forvente 20-30 % lavere transportpris fra slakteri til marked, samtidig som løsningen vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom for transportørene.

Godsoverføringen vil også fjerne henholdsvis 4.700 og 12.600 langtransporter med lastebil årlig, samtidig som klimagassutslippene vil reduseres betydelig.

Superkjøl er fremtiden 

Den reduserte transportprisen fremkommer ved at transportkostnadene i kjeden blir 10-15 % lavere sammen med 10-15 % økt transporteffektivitet, fordi is til kjøling av laksen underveis kan elimineres ved bruk av superkjøling.

Sjøtransporten tar lengre tid enn ved bruk av lastebil, men den ekstra transporttiden vil mer enn kompenseres ved den økte holdbarheten. Deler av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av overgangen, kommer som følge av bruk av superkjølteknologi. Denne teknologien, i tillegg til økt holdbarhet vil innebære effektivitetsgevinster for både sjø- og biltransportløsningen.

Ettersom man per i dag i liten grad transporterer fisk sjøveien, samt at det krever en viss teknologi for å oppnå den skisserte lønnsomheten, vil det være en krevende etableringsfase for den sjøbaserte løsningen.

- Grønt kystfartsprogram er en pådriver for morgendagens løsninger innen sjøtransport. Samtidig er det svært viktig at politikerne følger opp med intensiver for å kunne realisere potensialet i næringen, oppsummerer Borge.

Bildet: Tor Arne Borge, adm. dir., Kystrederiene, presenterte rapporten under Arendalsuka på fullriggeren Sørlandet.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab