ShortseaShipping
AdBanner

Flott program i Stavanger

Besøk sjølogistikkkonferansen i Stavanger den 4. september.
Tirsdag 4. september er det igjen klart for sjølogistikkonferansen i Stavanger. Denne gangen i på ​​Scandic Hotell Forus.

På programmet finner du: 

  • Kongsberg Maritime som nå leverer løsninger til tradisjonell skipsfart der autonome skip, og autonome operasjoner er stor del av logistikkløsningen. Møt; Ketil O. Paulsen, Technology General Manager.
  • ASKO Norge arbeider for at dagligvarene våre skal få et ytterligere bedre miljøavtrykk, med større fremføring via sjø, der autonome skip vil være en av løsningene for bedre logistikk. Møt Kai J. Olsen, Logistikksjef.
  • Øglend System. En bedrift med stor internasjonal satsing, der 40 år med lokal industriutvikling har gitt internasjonal suksess. Møt: Geir Austigard, CEO
  • Samskip og NorLines har slått seg sammen. Bredden i deres produkt styrker tilbudet på kysten. Intermodalt nettverk der Istanbul er like nærme som Hammerfest. Møt: Are Grathen, Managing Director
  • Norges Rederiforbund. Fremtiden med maritim næring og skipsfart. Politiske føringer og endringer som styrker den maritime næringsklyngen. Møt: Amund D. Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet

Mer detaljer og påmelding her. ​

Bildet: Samskip og Nor Lines har slått seg sammen. Her med to skip i Ålesund. Kilde Twitter @Samkip. 

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab