ShortseaShipping
AdBanner

Ny støtteordning for havner

Regjeringen gir 50 millioner kroner til effektivisering og miljøtiltak i havnene.

Målet er mer konkurransedyktige havner slik at flere transportører velger sjøtransport.

Havner kan søke om tilskudd via Kystverket til konkrete prosjekter som effektiviserer og gjør noe for miljøet. Tilskuddene kan gå til havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur fra vei til sjø og til mudring.

- Mer gods bør flyttes til sjøen. Sjøtransport er effektivt, miljøvennlig og flytter biler fra veiene. Dette tilskuddet kan styrke havnene i konkurranse med veitransporten, fortalte samferdselsminister Jon Georg Dale til Teknisk Ukeblad i Oslo havn. 

Tilskuddet må også sees i sammenheng med andre tiltak for mer effektiv sjøtransport som grønn skipsfart og Enova, supplerte miljøminister Ola Elvestuen. ​

​Kilde: Oslo havn. Les mer i Teknisk Ukeblad

Bilde Oslo havn: Budsjettlekkasje. Statsbudsjettet legges frem neste mandag, men 2. oktober røpet samferdselsminister Jon Georg Dale og miljøminister Ola Elvestuen den nye budsjettposten utenfor Oslo Havns lokaler.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab