ShortseaShipping
AdBanner

Sjøveien er miljøveien

Storbyhavnene er avgjørende for å nå klimamålene.

Dette sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn i sitt foredrag på Transport og logistikkonferansen.

Havnene må ligge nært lastens endelige mål er hennes budskap. Dette gjelder både bulk, container og roro. Dermed sparer man mye veikjøring og klimautslipp.

Bakgrunn for miljøsatsing​​

Bakgrunnen for den store satsingen må miljø i Oslo havn er hindre konsekvenser av dagens klimautslipp. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier våre handlinger de neste ti årene blir avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag.

FNs klimapanel har konkludert at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 % innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Oslo by vil gjøre det bedre og redusere totalt klimautslipp med 95 % innen 2030 og Oslo havn skal bidra med en reduksjon på 85 %. 

Utslipp​​

I dag er Oslo havns CO2-utlipp 55 000 tonn per år. Dette utgjør 4 % av byens totale utslipp.

Havnens utslipp inkluderer inn- og utseiling, skip ved kai, og all aktivitet på terminaler og transport inn og ut av havna. Den største utslippsposten er utenriksfergene med 21 000 tonn CO2 per år, fulgt av landaktivitet med 8 000, lokalfergene 7 000, cruiseskip 5 000, tankskip 5 000, tankskip 5 000. 

Utslippsreduksjon​

Utslippsreduksjonen skal oppnås på tross av en forventet vekst på 40 % for passasjerer og 50 % for gods. Fokus for reduksjon av utslippene vil være de fartøy som går på havnen ofte. I 2017 utgjorde aktiviteten til 15 fartøy og landaktiviteten på havneområdet 64 % av utslippet, mens de resterende fartøy utgjorde 36%. Aktivitet ved kai utgjorde 51 %, inn-/utseiling 34% og landaktiviteten 14 %. 

Sjøveien helt frem​​​

En viktig jobb er at mer gods må komme og på sjøveien for Oslo. Heidi Neilson viste to eksempler på konferansen. Forurenset masse fra byggeprosjektet i Oslo fraktes sjøveien til Langøya i Oslofjorden. CO2-utslippet er dermed 76 % lavere og man sparer 5 700 lastebillaster på E18 hvert år. Avfall for energigjennvinning for forbrenningsanlegget på Klementsrud fraktes nå helt opp til Oslo og man sparer en times transport på vei. 

Tiltak​​​

Her er noen eksempler på tiltak i havnen:

  • Oslo havn kjører elektrisk og med HVO 100.
  • En arbeidsbåt byttes med en tilsvarende elektrisk.
  • Sjøsøppel samles inn
  • Havnen bruker fornybar varme
  • Det eksperimenteres med elektriske lastebiler til og fra havnen
  • Skipsavfall sorteres og gjenbrukes
  • Landstrøm bygges og brukes av havnens kunder​
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab