ShortseaShipping
AdBanner

Investerer stort og høyt

Terminalen i Karmsund skal skal bli et viktig logistikknutepunkt for hele Vestlandet og Norges mest moderne havneterminal.

En av Nordens største mobile havnekraner blir plassert i Haugesund Cargo Terminals på Husøy i Karmsund havn. 

Karmsund havn håndterer 13 millioner tonn gods hvert år og her ligger Haugesund Cargo Terminals (Husøy). Havneselskapet har investeringsplaner under gjennomføring for over 400 millioner kroner og totale investeringsprosjekter for nærmere 1,3 milliarder kroner frem mot 2028. I januar 2019 åpnes ny containerterminal og ny ro-ro terminal på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Denne terminalen vil bli et viktig logistikknutepunkt for hele Vestlandet og blir Norges mest moderne havneterminal.

Karmsund Havn IKS har nylig inngått en betydelig kontrakt med den tyske kranprodusenten Liebherr, om kjøp av mobil havnekran til Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Avtalen innebærer kjøp av en mobil havnekran av typen LHM 550 med levering i april 2019. Karmsund Havn har opsjon på ytterligere fire kraner til og med 2023. Avtalen har en totalverdi på mellom 150 og 200 millioner kroner, dersom alle opsjoner erklæres. Den første kranen har en pris på € 3,6 millioner.

Ved levering i april 2019, vil den mobile havnekranen være en av de største i sitt slag i Norden, med en løftekapasitet på 154 tonn. Kranen er forsterket for å kunne løfte 154 tonn. Havnekranen vil drives på elektrisitet, noe som samsvarer med Karmsund Havns visjon om at havnen i størst mulig grad skal drives etter prinsippene «Lean Clean – Green». Kranen vil kunne betjene hele kaiområdet på Husøy, og er utrustet for håndtering av containere, bulklast og prosjektlast.

Investeringen kommer som en del av Karmsund Havns storstilte utbygging av godshavnen på Husøy, og tilrettelegger for økt produktivitet, bedre løsninger for kundene og helt nye muligheter hva gjelder tungløft og prosjektlaster.

Leverandøren Liebherr Rostock, er en ledende internasjonal leverandør med cirka 100 produserte havnekraner i Rostock per år.

Havnekranen kommer sjøveien og vil være ferdig montert og klar til bruk i det den kjøres i land på Husøy. Kranen er 65 m høy når den er toppet, vekten er ca. 460 tonn. Kranens bom strekker 54 m. 

- Dette er en stor dag for Karmsund Havn, våre kunder, samarbeidspartnere og for hele regionen, sier havnedirektør Tore Gautesen. - Kranen vil gi regionen helt nye muligheter, og være et svært viktig virkemiddel for å skape økt aktivitet. Vi er godt fornøyde med avtalen vi har inngått med Liebherr, en avtale som sikrer oss kraner i det helt øverste sjiktet hva gjelder kvalitet og teknologi.

Nyhetsemner:  Container , Karmsund , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab