ShortseaShipping
AdBanner

Massterly vil overføre gods

Autonome skip vil bidra til overføring av gods fra vei til sjø, også innenlands.

Dette sier Pia Meling fra Massterly (bildet) på "Energy Transition"-konferansen i regi av Pareto, Capgemini og Wikborg og Rein i Oslo. 

- Vi skal overføre gods fra vei til sjø med autonome skip. 

Massterly (www.massterly.com) er et samarbeidsselskap mellom Wilhelmsen og Kongsberg, som skal ta neste skritt i autonome sjøtransport ved å tilby en komplett verdikjede for autonome skip, fra design og utvikling til kontrollsystemer, logistikktjenester og fartøysoperasjoner.

Kongsberg er verdensleder innen automatisering og autonomi og ledende på nettverkssikkerhet​. ​Wilhelmsen er verdensledende på drift av skip og maritime logisikkoperasjon med et nettverk over hele verden. 

Autonome skip er er definert som et skip som, i varierende grad, kan operere uavhengig av menneskelig interaksjon. IMO har definert ulike grader av autonomi: 

 • Automatiserte prosesser og beslutningsstøtte: Sjøfolk er om bord for å betjene skipet, men enkelte operasjoner er automatiserte
 • Fjernstyrt skip med sjøfolk om bord
 • Fjernstyrt skip uten sjøfolk om bord
 • Fullstendig autonomt skip: Skips operativsystem er i stand til å ta avgjørelser og bestemme handlinger av seg selv​

Massterly vil fokusere på fullstendig autonome skip. De vil levere produkter og tjenester i hele verdikjeden av autonome skip: Logistikkplanlegging og operasjon, terminaler og operasjon, autonomi, fartøy, operasjon, bemanning, forsikring og finansiering. 

For å konkurrere med lastebiler trengs autonome løsninger både på skip og i havn. Massterly ønsker å tilby en komplett løsning fra lastebil i avskiperhavn til lastebil i mottagerhavn. Slik kan sjøtransport bli konkurransedyktig også i distansesegmentet mellom 300 og 1000 km. 

Autonomi er virkemiddelet, ikke målet. Man oppnår: 

 • Lavere investeringskostnader - fartøy uten mannskapsinnkvartering og bro
 • Lavere driftskostnader - mannskap på land som støtter flere fartøy
 • Null / lav utslipp fartøy
 • Forbedret sikkerhet til sjøs og i havn
 • Mer effektive havneoperasjoner
 • Redusert veitrafikk (overbelastning / ulykker)
 • Pålitelighet av løsning i forhold til veier

Et landbasert sentralt kontrollsenter er nå under bygging hos Wilhelmsen Ship Management på Lysaker, like utenfor Oslo. Her vil Massterly tilby: 

 • 24/7 bemannet overvåkning og kontroll
 • Fjernstyringsfunksjoner
 • Digital tvilling og full simulator
 • Redundant og sikker kommunikasjon

- Med autonome løsninger med null utslipp øker vi sjøtransportens konkurranseevne og vi kan overføre gods fra vei til sjø i nye segmenter, avslutter Meling. 

Bildet: Pia Meling, Massterly.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab