ShortseaShipping
AdBanner

Tap til Vestlandet

Lastebiler utkonkurrerer skip og bane mellom Østlandet og Vestlandet.

Det er Statens Vegvesen som konkluderer med dette i sin Godsundersøkelse for Vestlandet

Lastebilene står for hele veksten i godstrafikken på Vestlandet. Mellom øst og vest har godstransporten økt med 100 000 turer per år på syv år. Transport på bane og sjø har ikke hatt vekst. 

Det viser funn gjort etter 13 000 intervjuer i 48 timer i april i år. De er samlet i Vestlands-rapporten, en undersøkelse utført av Statens vegvesen. I tillegg er det samlet data fra havner og jernbaneterminaler og 25 dybdsintervjuer er gjennomført.

​Lignende undersøkelse gjennomført i 2012

Det var en lignende, men ikke så omfattende undersøkelse i 2012. Vegvesenet ønsket å se utviklingen siden den gang.

- Funnene skal være nyttige for å analysere regionene og etatens handlingsrom for å nå målet om å få varer fra vei til jernbane og sjø, med en mer effektiv og miljøvennlig transport, sier senior ingeniør Bjarte Børtveit, som ledet arbeidet med Vestlandsrapporten.

Fallende markedsandel for sjø​​

I 2017 ble 46 % av all frakt til og fra Vestlandet transportert på veien, mot 39 % i 2010. Samtidig er sjøtrantporten redusert med 7 % andel, fra 49 % til 42 % i 2017. 

- Dette tallet betyr ikke at det er mye mindre last på bane og sjø enn før. Vestlandet har hatt god vekst i totale fraktvolumer, men nesten all vekst foregår på veinettet. Spesielt på fjelloverganger, ser vi vekst i både de antall turene som er ferdigstilt og antall tonn som blir transportert. Det er positivt at bilene er fulle enn tidligere, sier Børtveit.

Veien vinner i forhold til bane og sjø​

Sentraliseringen av lagerfunksjoner, stadig bedre veinettverk, effektivitetsforbedringer, regulatoriske endringer og internasjonalisering med økt kabotasje og billigere arbeidskraft, er noen av faktorene som fører til at veitransporten vinner i konkurransen om transportoppdrag.

En åpenbar trend er at det er flere mindre forsendelser på veien. Likevel har det gjennomsnittlige lastvolumet økt fra 13,4 tonn til 14,7 tonn. En trolig forklaring på økningen er at transportørene er bedre til å fylle sine lastebiler.

​Østlandet er navet for godstransport

Svært mye varer distribuert i Norge kommer fra sentrale Østlandet, hvorav mange transportører og vareriere har store terminaler og varehus. Hit kommer varene på vei eller på sjøen, for deretter å bli distribuert til resten av landet. Gods går også motsatt vei, men volumet her er mindre. I Sør-Norge er det en klar og økende ubalanse i det som transporteres inn og ut av Østlandet. Dette for store konsekvenser for godstransporten. 

- Hvis varer fra Europa er blir sendt direkte til Vestlandet, vil det trolig gi en klar miljøfordel. I godstrømmen fra Europa er det sannsynligvis et stort potensial. Da er vi avhengige av at transportører og vareriere vil bygge egen logistikk og infrastruktur for å styre varene direkte til Vestlandet, sier Børtveit.

I følge Børtveit er det lite bevis på at trenden med mer varer på veien vil snu med det første.

- Med investeringene i NTP, samt hvordan næringslivet har ordnet seg de siste årene, er det lite som tyder på at Sentral-Østlandet vil være mindre viktig for godstransport i Norge.​

​​Her kan du laste ned Godsundersøkelse Vestlandet 2018. Rapporten er også omtalt her i MT Logistikk

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab