ShortseaShipping
AdBanner

Godsfelt til havnen

For første gang får en havn et eget felt for effektiv kjøring av tungtrafikk med gods.

Statens Vegvesen melder at tungtrafikken mellom Flyplassveien og Tanangerveien på Sola et eget kjørfelt i hver regning.

Så langt gjelder det strekningen fra Sømmevågen til Sola skole. Etter kommer det felt hele veien til Risavika.

- Målet er bedre framkomst for næringstrafikken til og fra Risavika havn, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Ingve Lygre Undheim.

Bedre for alle kjøretøy​​

Personbiler får også bedre fremkommelighet når alle større kjøretøy kjører i tungtrafikkfeltet.

Undheim sier videre at tungtrafikkfeltet kommer til å ha god fremkommelighet hele døgnet, også i rushtiden. Det skal gi godstrafikken bedre vilkår i trafikken, bedre effektivitet og dermed også lavere utslipp.

Også busser kommer til å kjøre i tungtrafikkfeltet. 

Ser til utlandet​​

Statens vegvesen har planlagt tungbilfeltet lenge. Når veier blir bygget, må etaten nå flere mål. I Bymiljøpakken, er ett av målene at man ikke får flere personbiler på veiene. Et annet er god fremkommelighet for næringstrafikk, gods og kollektivtrafikk.

- I tillegg har vi nullvisjonen, om null hardt skadde og drepte i trafikken, sier Undheim.

For å nå disse målene har han og kollegene sett til utlandet.

- Vi ser blant annet god effekt i Dublin, der et felt er reservert for lastebiler fra sentrum til havnen, sier han.

Nytt skilt

Det er første gang i Norge at tungtrafikk får et eget felt. Derfor har Statens vegvesen fått et helt nytt skilt.

Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet.​

Kilde: Nyhet fra Statens Vegvesen. 


Nyhetsemner:  Risavika , Vei , Konkurranseevne
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab