ShortseaShipping
AdBanner

Westport til Bergen

West port etablerer nytt terminaltilbud i Bergen havn.

Dette skriver Westport (www.westport.no​) i en pressemelding. 

Selskapet, Westport Bergen AS, skal tilby terminaltjenester for maritim næring i Bergensregionen. Satsningen baseres på det egenutviklede Westport-konseptet «Smart port».

Westport har siden etableringen i 2009 utviklet et innovativt havneterminal-tilbud for sjøtransporten i Risavika ved Stavanger. Selskapet har som ambisjon å modernisere og effektivisere terminaltjenestene ved å vektlegge kompetanseutvikling hos ansatte, god samhandling med kundene samt være ledende i forhold til innovasjon og bruk av smart teknologi. Basert på de gode erfaringene fra Risavika ønsker nå selskapet å tilby sine tjenester til sjøtransporten også i Bergens regionen, og har derfor etablert Westport Bergen AS.

Parallelt med oppstarten av Westport Bergen har en, gjennom en virksomhetsoverdragelse, blitt enige med Nor Lines om å overta deres eksisterende terminalvirksomhet på Dokken i Bergen havn. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at ansatte, utstyr og relevante avtaler overtas av Westport Bergen, herunder er det etablert avtaler om å betjene Nor Lines i havnen.  Ambisjonen videre er at selskapet med utgangspunkt i eksisterende virksomhet skal tilby terminaltjenester til andre aktører gjennom et flerbrukstilbud som baseres på «smart port» konseptet Westport har utviklet.

Administrerende direktør i Westport AS, Kurt A. Ommundsen uttaler: «Vi ser frem til å få «ombord» nye kollegaer i Bergen og tror at vi ved å kombinere deres kompetanse og våre driftskonsept og erfaringer kan tilby et nytt, attraktivt og smart terminalkonsept til aktørene i Bergen havn. Vi skal etablere den foretrukne havneterminalløsning for Vestlandskysten, med fokus på smarte, kostnadseffektive, miljøriktige, trygge og forutsigbare logistikkløsninger. Etableringen av Westport Bergen håper vi vil være et viktig bidrag for å øke andelen av gods som går på sjø samt øke Vestlandets attraktivitet som sjøverts godsdestinasjon.

I dag viser undersøkelser at Vestlandets viktigste logistikk knutepunkt er Oslofjorden. Dette er en betydelig konkurranseulempe for næringslivet på Vestlandet. Westport har en ambisjon om å medvirke til å få gods via sjøveien direkte inn og ut fra Vestlandet, og derved bidra til næringslivets konkurransekraft. Dette vil også være et viktig bidrag til å flytte gods fra vei til sjø, samtidig som at vi medvirker til å rette opp i retningsubalansen mellom øst og vest. Vi ser virkelig frem til å starte opp også i Bergen, der vi gjennom våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skal skape den smarteste havneterminalløsningen i landet, sier Ommundsen.»

Selskapet er operativt fra 1 januar 2019.​

Nyhetsemner:  Container , Risavika , RoRo , Terminal , Vestlandet
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab