ShortseaShipping
AdBanner

Historisk begivenhet i Havne-Norge

-Dette er en historisk begivenhet, sa nyvalgt styreleder, Halvard Aglen. -Når vi nå har slått oss sammen til en organisasjon, så er det blant annet for å bli en enda bedre lagspiller med myndigheter og andre organisasjoner for å finne de gode løsningene. Og, ikke minst, skape et bedre tilbud for medlemmer.

Med stort engasjement i salen markerte Norske Havner samlingen av KS Bedrift Havn og Norske Havner i en felles organisasjon. Over 80 deltakere fra Havne-Norge, myndigheter og politikere deltok på havnelederforum.

Dagen ble startet med årsmøte for den nye organisasjonen. På årsmøtet ble det valgt nytt styre: 

Styreleder Halvard Aglen, Kristiansand Havn

Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn​

​Styremedlem Merete Eik, Stavangerregionen Havn​

Styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn

Styremedlem Bjørn Tore Sjåstad, Berlevåg havn

Varamedlem Kurt Jessen Johansson, Helgeland Havn

Varamedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn

Varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn​

Havnelederforum

Etter det historiske årsmøtet deltok over 80 representanter fra bransjen, myndigheter og politikere på havnelederforum. Programmet tok for seg tre viktige roller som havnene har: logistikk-knutepunkt, energiknutepunkt og tilrettelegger for næringsutvikling.

Statssekretær Tommy Skjærvold fra Samferdselsdepartementet åpnet møtet med å gratulere Havne-Norge med sammenslåingen. Han presenterte departementets arbeid med å legge til rette for mer sjøtransport. Samtidig med havnenes merkedag var sentrale politikere på Hadeland for å forhandle om ny regjering. Både i Sundvolderklæringen og Regjeringserklæringen har grønn sjøtransport vært omtalt, og Skjærvold gikk langt i å antyde at havnenes organisering, finansiering og eierskap var diskutert under regjeringsforhandlingene på Hadeland.

Styreleder Halvard Aglen, direktør for Godstrafikk i BaneNor, Oskar Stenstrøm, og Ingvild Låg Paulsrud, næringspolitisk rådgiver i Rederfororbudnet deltok i en paneldebatt om havnas rolle som logistikk-knutepunkt, ledet av Mathias Bernander, markedssjef i Kristiansand Havn, og leder for Norske Havners nettverk for godsoverføring.

Det var enighet blant alle deltakerne om at havnas rolle må styrkes for å nå mål om godsoverføring fra vei til sjø.

Havnas rolle som energiknutepunkt

En av de største utfordringene som kommer i tiden fremover blir det grønne skiftet. Mange havner er i full sving med å legge til rette for landstrøm og utrede muligheter for andre alternative drivstoff, men i fremtiden må enda flere havner kunne tilby enda flere alternative drivstoff for å møte kommende utslippskrav.

Terje Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn, introduserte sesjonen om havnas rolle som energiknutepunkt ved å spille opp noen sentrale utfordringer og muligheter havnene har i det grønne skiftet. Deretter ledet samfunnskontakt Anna Ljunggren fra KS Bedrift en paneldebatt med Meisler, Else May Botten, stortingsrepresentant (Ap), Arild Hermstad, talsperson (MDG), Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H) og Marius Holm, daglig leder i Zero.

Alle paneldeltakerne var enig at storsamfunnet må bidra med å legge til rette for grønn sjøtransport uten å redusere sjøtransportens konkurranseevne. Godsoverføring er fortsatt et viktig og effektivt virkemiddel for å redusere utslipp fra transport.

Havnas rolle som næringsutvikler

Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn introduserte siste sesjon dag 1, om havnas rolle som næringsutvikler, og deltok deretter i paneldebatt om temaet med Geir Pollestad, leder for stortingets næringskomite (Sp), Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant (H) og Else May Botten, stortingsrepresentant (Ap), Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge. Anna Ljunggren, samfunnskontakt i KS Bedrift ledet paneldeltakerne gjennom debatten. Det var stor enighet om at havnene har en viktig rolle for at næringslivet skal utvikle seg, selv om det var noe partipolitisk uenighet om omfang og innretning på tiltak for å styrke havnenes rolle. ​

Kilde: KS Bedrift​
Nyhetsemner:  Havn , KS Bedrift Havn , Port
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab