ShortseaShipping
AdBanner

God start for mer ferskvarer på sjøen

Oslo Havn har gjort opp status på sitt samarbeidsprosjekt med BAMA og overføring av transport av frukt og grønt fra vei til sjø. BAMA har overført 2000 transporter av frukt og grønt fra vei til sjø siden 2017. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn, Yilport Oslo, vareeiere, sjø- og logistikkaktører gir resultater.

Prosjektet Cool Oslo Shortsea vil flytte frakt av ferskvarer fra vei til sjø. En startet med frukt og grønt, og nå rettes fokuset til å inkludere flere fersk- og kjølevarer med tilsvarende høye kvalitetskrav.
Målet er at logistikk og sjøaktørene skal levere havnetjenester med den kvalitet som forventes for fersk- og kjølevarer fra Europa,  og varer med krav til just-in-time produksjon, temperatur- og atmosfærekrav. Anløpstidspunkt, frekvens, regularitet og effektiv transport mellom havna og lageret er også viktige faktorer for disse varene.

Mer frukt og grønt på sjøen
BAMA har innlemmet sjøtransport i sin transportstrategi for ferskvareimport fra Europa. Coop er også med i prosjektet. BAMA importerer nå mer frukt og grønt sjøveien, fremfor med lastebil.

 Nå ser vi at sjøfrakt kan levere på pris, utslippskrav og kvalitet slik at butikkene får frukt og grønt når de skal. Det gjør at vi i fremtiden vil øke bruken av sjøtransport, og har tro på at sjøfrakt kan ta en større del av vårt transportbehov. Det passer godt inn i vår miljøprofil, sier logistikksjef, Arve Aspli i BAMA. ​

Flere må velge den miljøeffektive sjøveien

- Vi ser at vareeiere, rederier og logistikkaktører har arbeidet målrettet for å forbedre og levere den kvaliteten som må til. Tett samarbeid i verdikjeden er nødvendig. Oslo Havn ønsker å bidra til at flere vareeiere kan velge den miljøeffektive og bærekraftige sjøtransporten for sine kunder, og få mer av ferskvarene over på sjøen og bort fra veiene, sier trafikkdirektør, Einar Marthinussen.

Blomster og fisk
Prosjektet ble i 2018 utvidet til å se på mulighetene for å få planter og blomster, frysevarer, drikkevarer som alkohol og juice, farmasøytiske produkter, samlastet gods og fisk over på sjøen.
Dette var temaet for et seminar i Rotterdam i november 2018, i regi av Oslo Havn med deltagere fra alle de europeiske aktørene i sjøtransportkjeder, dvs rederier, terminaler, havner og logistikkaktører. Den videre oppgave for alle aktørene er å sikre at kvaliteten i alle ledd i transportkjeden økes,  slik at sjøtransporten som helhet klarer å levere bedre tjenester for flere varegrupper og vareeiere. Her vil Oslo Havn KF ​og Yilport Oslo​ ta en aktiv rolle.

Samarbeid gir resultater
Oslo Havn startet i 2017 prosjektet Cool Oslo Shortsea sammen med Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Interfrukt, COOP og BAMA for økt bruk av sjøtransport på import av fersk frukt og grønnsaker fra Europa. Prosjektet synliggjorde et betydelig overføringspotensial av gods fra veg til sjø. Hele 50 % av totalt 20.000 transporter fra sørvest Europa ble vurdert som overførbart, under forutsetning at kvaliteten i sjøproduktet tilfredsstilte kvalitetskravene i hele forsyningskjeden. BAMA tok føringen, og har sammen med rederier og logistikkaktører på land, havner og terminaler, bidratt til å overføre ca. 2.000 transporter allerede etter ett år, og COOP følger opp. Nå utvides prosjektet med flere varegrupper. ​

Kilde: Oslo Havn

Nyhetsemner:  Oslo , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab