ShortseaShipping
AdBanner

Larvik havn utvider containterkaia på Revet

Utvidelsen øker kapasiteten og er en del av forberelsene til å kunne håndtere det første autonome og helektriske skipet containerskipet "Yara Birkeland" som etter planen skal starte anløp til Larvik Havn fra våren 2020.

Larvik Havn skriver på sine nettsider at de har inngått kontrakt med NRC Anlegg AS om utvidelse av containerkaia på Revet.

Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn. 

Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.​

Kilde: Larvik Havn​
Nyhetsemner:  Havn , Larvik , VELG SJØVEIEN
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab